eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraków › Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania (nr 2)Ogłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Świadczenie kompleksowej usługi pralniczej obejmującej pranie i czyszczenie bielizny szpitalnej i odzieży oraz innych wyrobów wymagających prania (nr 2)

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 351239953

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Wielicka 267

1.4.2.) Miejscowość: Kraków

1.4.3.) Kod pocztowy: 30-663

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Kraków

1.4.7.) Numer telefonu: 12 4467500

1.4.8.) Numer faksu: 12 4467501

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mco@mco.krakow.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mco.krakow.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00493735

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00482692

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.5. Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej

Przed zmianą:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między
Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl/,
b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c. poczty elektronicznej mco@mco.krakow.pl

Po zmianie:
Komunikacja w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu:
a. miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: miniportal.uzp.gov.pl/,
b. ePUAPu, dostępnego pod adresem: epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c. poczty elektronicznej mco@mco.krakow.pl

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 13:00

Po zmianie:
2022-12-16 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-15 13:30

Po zmianie:
2022-12-16 13:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.