eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Częstochowa › Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta CzęstochowyOgłoszenie z dnia 2022-12-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przygotowanie oraz dowóz posiłków dla osób z niepełnosprawnościami, starszych i chorych, korzystających z pomocy społecznej na terenie Gminy Miasta Częstochowy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CZĘSTOCHOWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 002741290

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2

1.4.2.) Miejscowość: Częstochowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-217

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL224 - Częstochowski

1.4.7.) Numer telefonu: 343724200

1.4.8.) Numer faksu: 343724250

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mops@czestochowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://mops.czestochowa.pl/mops2/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00491276

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-12-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00475633/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.11. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.12. Rodzaj wykonawców którzy mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia

Przed zmianą:
art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 3) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 4) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 5) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 6) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 7) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 8) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 9) ustawy,art. 94 ust. 1 pkt 10) ustawy

Po zmianie:

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-12-14 09:00

Po zmianie:
2022-12-19 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-12-14 10:00

Po zmianie:
2022-12-19 10:00

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.