eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bytom › Remont i przebudowa przegr鏚 zewn皻rznych oraz przebudowa zwi您ana z dociepleniem budynku internatu przy ul. Ko這brzeskiej 15 w BytomiuOg這szenie z dnia 2022-11-25


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Remont i przebudowa przegr鏚 zewn皻rznych oraz przebudowa zwi您ana
z dociepleniem budynku internatu przy ul. Ko這brzeskiej 15 w Bytomiu

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Og鏊nokszta販帷a Szko豉 Baletowa im. Ludomira R騜yckiego w Bytomiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000281909

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Jagiello雟ka 21-23

1.5.2.) Miejscowo嗆: Bytom

1.5.3.) Kod pocztowy: 41-902

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 郵御kie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL228 - Bytomski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat.baletowa@gmail.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.osb.bytom.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-5ac88838-381a-11ed-8832-4e4740e186ac

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - jednostka bud瞠towa

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Remont i przebudowa przegr鏚 zewn皻rznych oraz przebudowa zwi您ana
z dociepleniem budynku internatu przy ul. Ko這brzeskiej 15 w Bytomiu

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-5ac88838-381a-11ed-8832-4e4740e186ac

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00460765

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-11-25

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00340120/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Remont i przepudowa przegr鏚 zewn皻rznych oraz przebudowa zwi您ana z dociepleniem budynku internatu przy ul. Kolobrzeskiej 15

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00356561/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: OSB 1/2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

1. Przedmiotem zam闚ienia jest przebudowa przegr鏚 zewn皻rznych – elewacji, budynk闚 Internatu dawnego Kolegium Nauczycielskiego usytuowanego w Bytomiu przy ulicy Ko這brzeskiej 15; na dzia販e o numerze ewidencyjnym: 2047/44 (identyfikator dzia趾i: 246201_1.0002.AR_9.2047/44); stanowi帷ych funkcjonalne uzupe軟ienie kompleksu budynk闚 dawnego Liceum Pedagogicznego dla Wychowawczy Przedszkoli.
2. Zakres nin. zamierzenia budowlanego obejmuje w szczeg鏊no軼i:
1) demonta istniej帷ej stolarki okiennej (w tym parapet闚 i obr鏏ek blacharskich z ni zwi您anych);
2) przebudow przegr鏚 zewn皻rznych przedmiotowej zabudowy, polegaj帷 na:
3) demonta簑 balkon闚 – ze wzgl璠u na z造 stan techniczny rzeczowych element闚, nale篡 dokona demonta簑 24 瞠lbetowych balkon闚 z cz窷ciowo pe軟ymi balustradami, usytuowanych na po逝dniowych elewacjach poszczeg鏊nych segment闚 zabudowy;
4) (cz窷ciowej) zmianie uk豉du istniej帷ego otworowania okiennego –dotychczasowe otwory okienne (w zakresie dokumentacji) nale篡 powi瘯szy lub pomniejszy do projektowanych wymiar闚 poprzez lokalne podkucia p鏊 podokiennych lub zamurowania poszczeg鏊nych otwor闚 okiennych; przeprowadzane w obr瑿ie (granicach) istniej帷ych element闚 konstrukcyjnych (w postaci rdzeni, wie鎍闚 i nadpro篡);
5) monta nowej stolarki okiennej.
3. Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia zawarto w za陰cznikach do swz.
4. Zamawiaj帷y nie dopuszcza mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych. Zamawiaj帷y nie podzieli post瘼owania na cz窷ci, poniewa przedmiot zam闚ienia jest jednolity, a jego podzia na cz窷ci wi您a豚y si z konieczno軼i rozdzielenia sp鎩nej technologicznie ca這軼i, zagro瞠niem dla uzyskania efektu ko鎍owego o wymaganej jako軼i i rozbiciem odpowiedzialno軼i z tytu逝 gwarancji i r瘯ojmi na r騜nych wykonawc闚. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y wskazuje, 瞠 warto嗆 zam闚ienia oszacowania zosta豉 na poziomie nie przekraczaj帷ym „prog闚 unijnych”, a warunki zam闚ienia okre郵one zosta造 na minimalnym poziomie. Zam闚ienie jest zatem w pe軟i dost瘼ne dla ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw.

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45111000-8 - Roboty wzakresie burzenia, roboty ziemne

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262500-6 - Roboty murarskie imurowe

45421000-4 - Roboty wzakresie stolarki budowlanej

45324000-4 - Roboty wzakresie ok豉dziny tynkowej

45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 7

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 7

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najni窺z cen lub kosztem: 845640 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwy窺z cen lub kosztem: 1753381,08 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: 845640 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcj elektroniczn: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofert wariantow: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA

7.1.) Czy zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie zam闚ienia: Nie

7.2.) Wielko嗆 przedsi瑿iorstwa wykonawcy: Mikro przedsi瑿iorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, kt鏎emu udzielono zam闚ienia: Przedsi瑿iorstwo Us逝g Specjalistycznych „Euro-Dach” Rafa Pacholczyk

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 292822164

7.3.4) Miejscowo嗆: Kielce

7.3.5) Kod pocztowy: 25-310

7.3.7.) Kraj: Polska

7.4.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA

8.1.) Data zawarcia umowy: 2022-11-14

8.2.) Warto嗆 umowy/umowy ramowej: 845640 PLN

8.3.) Okres realizacji zam闚ienia albo umowy ramowej: 6 miesi帷e

8.4.) Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e wymagania zwi您ane z realizacj zam闚ienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okoliczno軼iach, o kt鏎ych mowa w art. 95 ustawy

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.