eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olkusz › Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2022 rokuOgłoszenie z dnia 2022-11-16


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Naprawa i konserwacja dróg leśnych w Nadleśnictwie Olkusz w 2022 roku

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Olkusz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 272536273

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Łukasińskiego 3

1.4.2.) Miejscowość: Olkusz

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-300

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL21A - Oświęcimski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: olkusz@katowice.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: olkusz.katowice.lasy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00442360

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-11-16

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00440330/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:

Po zmianie:
1. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. 2022 poz. 835).
2. W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31.07.2014 roku, dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L229 z 31.07.2014) w brzmieniu nadanym Rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 roku. Na podstawie art. 5k ust.1 w/w Rozporządzenia Rady (UE) zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych na rzecz lub z udziałem:
a) Obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą w Rosji.
b) Osób prawnych, podmiotów lub organów do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu o którym mowa w pkt. a.
c) Osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu o którym mowa powyżej, w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów na których zdolności polega się w rozumieniu Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10% wartości zamówienia.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.