eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rawa Mazowiecka › Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa SzpitalaOgłoszenie z dnia 2023-09-19


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750081271

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Warszawska 14

1.4.2.) Miejscowość: Rawa Mazowiecka

1.4.3.) Kod pocztowy: 96-200

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: agulska@szpitalrawa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.szpitalrawa.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00403844

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-09-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00399625

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
5.1. Przedmiot zamówienia jest: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala, realizowane w ramach zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
5.2. W załączniku nr 1.1 zostały wyspecyfikowane minimalne parametry sprzętu oraz oprogramowania, które należy dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.
5.4. Przedmiotem zamówienia jest obejmuje dostawę wraz z usługą:
5.4.1. Szkolenia dla personelu medycznego oraz personelu administracyjnego podnoszące poziom wiedzy na temat Cyberbezpieczeństwa
5.4.2. System ochrony poczty elektronicznej
5.4.3. Szkolenie techniczne poświęcone urządzeniom do ochrony styku sieci firmowej z Internetem firmy STORMSHIELD - Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)
5.4.4. Macierz dyskowa z dyskami (1szt.) - wraz ze wstępną konfiguracją

Po zmianie:
5.1. Przedmiot zamówienia jest: Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala, realizowane w ramach zarządzenia nr 8/2023/BBIICD Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2023r. w sprawie finansowania działań w celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa teleinformatycznego u świadczeniodawców (z późn. zm.)
Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu i oprogramowania podnoszącego poziom cyberbezpieczeństwa systemów teleinformatycznych w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Rawie Mazowieckiej
5.2. W załączniku nr 1.1 zostały wyspecyfikowane minimalne parametry sprzętu oraz oprogramowania, które należy dostarczyć w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku, gdy nie określono, że parametr określa maksymalną wartość jest to jego wartość minimalna.
5.4. Przedmiotem zamówienia jest obejmuje dostawę wraz z usługą:
5.4.1. Szkolenia dla personelu medycznego oraz personelu administracyjnego podnoszące poziom wiedzy na temat Cyberbezpieczeństwa
5.4.2. System ochrony poczty elektronicznej
5.4.3. Szkolenie techniczne poświęcone urządzeniom do ochrony styku sieci firmowej z Internetem firmy STORMSHIELD - Certified Stormshield Network Administrator (CSNA)
4) System Backup oraz macierz dyskowa z dyskami (1szt.) - wraz ze wstępną konfiguracją

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-09-25 12:00

Po zmianie:
2023-09-26 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-09-25 12:30

Po zmianie:
2023-09-26 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-11-03

Po zmianie:
2023-10-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.