eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Brzeziny › Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach".Ogłoszenie z dnia 2022-10-03


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja obiektów Centrum Kultury Fizycznej w Brzezinach”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIASTO BRZEZINY

1.2.) Oddział zamawiającego: miasto Brzeziny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 750148615

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Henryka Sienkiewicza 16

1.4.2.) Miejscowość: Brzeziny

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-060

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 46 874 77 41

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: rgi@brzeziny.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00374022

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-10-03

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00353762/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.9. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2022/BZP 00028271/06/P

Po zmianie:
2022/BZP 00028271/07/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-10-04 10:30

Po zmianie:
2022-10-07 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-10-04 11:30

Po zmianie:
2022-10-07 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-11-02

Po zmianie:
2022-11-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.