eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kutno.Ogłoszenie z dnia 2022-09-22


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kutno.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miasto Kutno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 611015454

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 18

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.7.) Numer telefonu: 24 253 11 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@um.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umkutno.bip.e-zeto.eu

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-10-58-400

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zamoyskiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1kutno@poczta.onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp1kutno.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-56-089

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Staszica 6

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp2kutno@tlen.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp2kutno.szkolnastrona.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-11-12-803

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp4@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czworka.kutno.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Henryka Sienkiewicza w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-10-58-529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konduktorska 13

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp5@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5kutno.edupage.org

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-105-89-89

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkoszyńska 9

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spnr_6@gazeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp6kutno.edupage.org

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Adama Mickiewicza w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-25-56-027

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: dr Antoniego Troczewskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp7kutno@onet.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp7kutno.edupage.org

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Władysława Jagiełły w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-10-62-560

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Jagiełły 6

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp9@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp9kutno.edupage.org

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Punkt Przedszkolny Nr 1 w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-48-405

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Narutowicza 22

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp4@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.czworka.kutno.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Punkt Przedszkolny Nr 2 w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-48-463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Łąkoszyńska 9

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spnr_6@gazeta.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: sp6kutno.edupage.org

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Punkt Przedszkolny Nr 3 w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-48-486

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Konduktorska 13

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp5@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp5kutno.edupage.org

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 3 "Jarzębinka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-10-62-672

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Gen. Bema 3

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ipm3@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.ipm3kutno.wikom.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 5 "Stokrotka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-17-35-533

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Barcewicza 13

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm5@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm5kutno.wikom.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 8 "Promyczek" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-16-53-491

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Troczewskiego 2a

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm8@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm8kutno.wikom.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 15 "Bajka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-106-26-95

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wł. Jagiełły 4a

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm15@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm15kutno.szkolnastrona.pl

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 16 "Calineczka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-107-14-29

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilcza 5

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm16@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm16kutno.wikom.pl

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Przedszkole Miejskie Nr 17 "Niezapominajka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-10-65-995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wybickiego 1

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pm17@edu.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pm17kutno.wikom.pl

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Żłobek Miejski "Wesoła Łąka" w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-45-453

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wilcza 5

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zlobekkutno@wikom.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zlobekkutno.wikom.pl

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-18-13-138

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Warszawskie Przedmieście 10a

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@mops.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.kutno.pl

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-26-43-684

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kard. S. Wyszyńskiego 11

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sdskutno@sds.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sds.kutno.pl

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-24-87-789

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Kościuszki 26

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: info@mosir.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.mosir.kutno.pl

Zamawiający 22

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Nieruchomości Miejskich w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-24-79-701

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Oprowska 5

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@znm.kutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.znm.kutno.pl

Zamawiający 23

1.2.) Nazwa zamawiającego: Muzeum Regionalne w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-13-00-410

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Marsz. Piłsudskiego 20

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: ratusz@muzeumkutno.com

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumkutno.com

Zamawiający 24

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-12-98-647

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Wojska Polskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: biblioteka@bibliokutno.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bibliokutno.pl

Zamawiający 25

1.2.) Nazwa zamawiającego: Kutnowski Dom Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 775-13-59-739

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Żółkiewskiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Kutno

1.5.3.) Kod pocztowy: 99-300

1.5.4.) Województwo: łódzkie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL715 - Skierniewicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@kdk.net.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kdk.net.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Strony ustaliły, że do przeprowadzenia w całości i udzielenia zamówienia publicznego w ich imieniu i na ich rzecz, którego przedmiotem jest "Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kutno" upoważniają Miasto Kutno.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kutno.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-2ef62c8d-3977-11ed-9171-f6b7c7d59353

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00359514

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-09-22

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00008214/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.8 Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2027 r.

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://umkutno.bip.e-zeto.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami, odbywa się przy użyciu:
a) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl/,
b) ePUAP, dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz
c) poczty elektronicznej oraz strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia: https://umkutno.bip.e-zeto.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz „Formularz do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP). Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z ww. Instrukcją i postępować wg zasad w niej wskazanych. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia w szczególności składając ofertę akceptuje zasady korzystania z systemu miniPortal wskazane w Instrukcji użytkownika i SWZ.
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularz do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez wykonawcę jest dostępna dla wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania. W formularzu "Oferta Wykonawcy" wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.
5. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
6. Szczegółowe informacje o środkach komunikacji elektronicznej zostały opisane w pkt 10 SWZ.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozp. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kutno, pl. Marsz. J. Piłsudskiego 18; 2) inspektorem ochrony danych u administratora jest p. Piotr Ryś, e-mail: p.rys@um.kutno.pl; 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym; 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych;
5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp); na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego UE lub państwa członkowskiego); prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 9) nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 10) W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez Zamawiającego z uprawnień, o których mowa w art. 15 ust. 1–3 RODO, Zamawiający może żądać od osoby, występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 11) Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 12) W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Zamawiającego w BZP, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 RODO, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. 13) Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego w zakresie niezgodnym z ustawą.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.11.2022.EP

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia publicznego jest usługa polegająca na Kompleksowej obsłudze bankowej budżetu Miasta Kutno oraz jednostek organizacyjnych Miasta Kutno.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66110000-4 - Usługi bankowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 60 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Oprocentowanie środków zgromadzonych na wszystkich rachunkach

4.3.6.) Waga: 15

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Koszt kredytu w Rachunku Bieżącym Budżetu Miasta Kutno

4.3.6.) Waga: 25

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału dotyczące:

1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
2.uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania czynności bankowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r., poz. 2439 z późn. zm.), w tym do realizacji usług objętych przedmiotem zamówienia.
Uwaga: W przypadku złożenia oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamienia powyższy warunek zostanie spełniony, jeżeli co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje usługi, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
3.sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie;
4. zdolności technicznej lub zawodowej:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (wykonuje) należycie co najmniej jedną usługę polegającą na prowadzeniu obsługi bankowej budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki administracji publicznej.
Uwaga: W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wykazując warunek udziału w postępowaniu, mogą polegać na zdolnościach tych z wykonawców, którzy wykonają usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga składania podmiotowych środków dowodowych.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) obowiązujące zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na rozpoczęcie działalności bankowej, o którym mowa w art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe, inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności bankowej przed dniem wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, w zakresie wykonywania czynności bankowych objętych przedmiotowym zamówieniem;
2) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy – w zakresie informacji określonych w Załączniku nr 4 do SWZ „Doświadczenie Wykonawcy”.

UWAGA: Okresy wyrażone w latach lub miesiącach, o których mowa wyżej, liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium w kwocie 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).
Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert to jest do dnia
30 września 2022 roku, do godz. 10:00.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1.Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.
2. W przypadku składania oferty wspólnej:
a) każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie musi złożyć wraz z ofertą oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczenie o braku podstaw wykluczenia.
b) wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, o którym mowa w pkt 9.1.1. SWZ.
3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, których oferta wspólna zostanie najwyżej oceniona, są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2. SWZ, przy czym podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w pkt 9.2.1. SWZ składa odpowiednio wykonawca/wykonawcy, który/którzy wykazuje/-ą spełnienie warunku, podmiotowe środki dowodowe wskazane w pkt 9.2.2. SWZ składa każdy z nich osobno.
4. W przypadku wyboru oferty wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, kopii umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia tych zmian określają postanowienia istotnych warunków umowy (Załącznik nr 8 do SWZ).

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-09-30 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-09-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-10-29

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
2. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.
3. Wykonawca, w przypadku polegania na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, przedstawia, wraz z oświadczeniem, o którym mowa w pkt 9.1. SWZ także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SWZ.
4. Na wezwanie Zamawiającego wykonawca, którego oferta została oceniona najwyżej, a który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów właściwych podmiotowych środków dowodowych wymienionych w pkt 9.2.1. SWZ odpowiednio do udostępnianych zasobów oraz podmiotowych środków dowodowych wskazanych w pkt 9.2.2. SWZ.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.