eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › 3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej - audytorium B11Ogłoszenie z dnia 2022-09-01


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
3/W6.383/2022-ZP.RB Modernizacja wentylatorowni w budynku Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej – audytorium B11

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: POLITECHNIKA ŁÓDZKA

1.2.) Oddział zamawiającego: Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001583

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Politechniki 6

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 93-590

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL711 - Miasto Łódź

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: beata.wojciechowska-cholewa@p.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.p.lodz.pl/ Platforma zakupowa Zamawiającego - https://plodz.ezamawiajacy.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00328793

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-09-01

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00311164/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2022-11-15

Po zmianie:
2023-03-31

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-09-05 08:00

Po zmianie:
2022-09-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-09-05 08:30

Po zmianie:
2022-09-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-10-04

Po zmianie:
2022-10-18

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

2. W związku ze zmianą terminu realizacji zamówienia oraz przedłużeniem terminu składania ofert, Zamawiający wprowadza kolejne terminy wizji lokalnej, zgodnie z Rozdziałem VI pkt. 3,4, 5,6 SWZ:
3. W związku z powyższym ustala się kolejny termin odbycia wizji lokalnej przez zainteresowanych Wykonawców na dzień 8 września 2022r. o godz. 10:00.

4. ZBIÓRKA WYKONAWCÓW W HOLU GŁÓWNYM WYDZIAŁU BUDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA (B-7), ALEJA POLITECHNIKI 6, 93-590 ŁÓDŹ

5. W przypadku BRAKU MOŻLIWOŚCI odbycia wizji we wskazanym terminie kolejne terminy odbycia wizji ustala się na: 12 i 13 września 2022 r. o godz. 10:00, MIEJSCE ZBIÓRKI BEZ ZMIAN.

6. Prosimy o kontakt w sprawie wizji lokalnej z Panią Beatą Matuszyńską – tel. 42 631 35 06, e-mail: beata.matuszynska@p.lodz.pl, Panem Błażejem Gajdą – tel. 42 631 29 30, e-mail: blazej.gajda@p.lodz.pl

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.