eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Borki › Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska oraz pełnienie nadzoru autorskiegoOgłoszenie z dnia 2022-08-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie kanalizacji sanitarnej wraz z komunalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Wola Osowińska oraz pełnienie nadzoru autorskiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BORKI

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 431019885

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 41

1.4.2.) Miejscowość: Borki

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-345

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: infrastruktury@gminaborki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://ugborki.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00320413

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00305045/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-29 12:00

Po zmianie:
2022-09-12 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-29 12:30

Po zmianie:
2022-09-12 12:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-27

Po zmianie:
2022-10-11

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.