eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Środa Śląska › Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy ŚląskiejOgłoszenie z dnia 2021-12-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy Śląskiej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Środa Śląska

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931935069

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Plac Wolności 5

1.4.2.) Miejscowość: Środa Śląska

1.4.3.) Kod pocztowy: 55-300

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@srodaslaska.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://srodaslaska.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00315932

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-12-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00291845/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy Śląskiej.
Zakres zamówienia obejmuje budowę:
-sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej :
PVC SN 8 Ø 200 mm o długości około 1 625,5mb,
PVC SN8 Ø 160 mm o długości około 93,0 mb,
PE-RC/PP SDR 17 Ø225mm o długości około 87,5 mb,
-kanałów bocznych kanalizacji grawitacyjnej PVC SN 8 Ø 160 o długości 458,5 mb,
-sieci kanalizacji tłocznej:
PE-RC/PP SDR 17 Ø90mm o długości około 2 454,0 mb,
PE-RC/PP SDR 17 Ø63 mm o długości około 85mb.
- przepompowni ścieków sieciowych - 4 szt.
- przydomowa przepompownia ścieków- 1 szt.

Po zmianie:
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Ogrodnica z przesyłem do Środy Śląskiej.
Zakres zamówienia obejmuje budowę:
-sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej :
PVC SN 8 Ø 200 mm o długości około 1 672,5mb,
PVC SN8 Ø 160 mm o długości około 93,0 mb,
PE-RC/PP SDR 17 Ø225mm o długości około 109,5 mb,
-kanałów bocznych kanalizacji grawitacyjnej PVC SN 8 Ø 160 o długości 478,5 mb,
-sieci kanalizacji tłocznej:
PE-RC/PP SDR 17 Ø90mm o długości około 2 487,0 mb,
PE-RC/PP SDR 17 Ø63 mm o długości około 85mb.
- przepompowni ścieków sieciowych - 4 szt.
- przydomowa przepompownia ścieków- 1 szt.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2022-11-20

Po zmianie:
2022-09-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-12-20 11:00

Po zmianie:
2021-12-27 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-12-20 11:15

Po zmianie:
2021-12-27 11:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-01-18

Po zmianie:
2022-01-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.