eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Oleśnica › Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i SycowieOgłoszenie z dnia 2022-08-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa paliw płynnych dla potrzeb Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy - Obwód drogowy w Oleśnicy i Sycowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W OLEŚNICY

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 931963210

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Wojska Polskiego 52C

1.4.2.) Miejscowość: Oleśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-400

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zdp@zdp-olesnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.zdp-olesnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


pełnienie funkcji zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu przepisów ustawy o drogach

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00307978

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00298210/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 10:00

Po zmianie:
2022-08-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-08-18 11:00

Po zmianie:
2022-08-22 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-09-16

Po zmianie:
2022-09-20

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.