eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Polkowice › Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w PrzemkowieOgłoszenie z dnia 2022-08-11


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D, ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Powiat Polkowicki

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 390647239

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: św. Sebastiana 1

1.4.2.) Miejscowość: Polkowice

1.4.3.) Kod pocztowy: 59-100

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL516 - Legnicko-głogowski

1.4.7.) Numer telefonu: 767461500

1.4.8.) Numer faksu: 767461501

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@powiatpolkowicki.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://powiatpolkowicki.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00302831

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00294316/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7505/PolskiLad oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 630 mb. (ok. 1450 m2),
b) budowę/przebudowę zjazdów na posesję – 18 szt. (ok. 540 m2) o nawierzchni z kostki kamiennej
c) przebudowę jezdni wraz z remontem konstrukcji (6 m szerokości) – 342 mb (ok. 2.620 m2),
d) budowę wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. (ok. 590 m2),
e) budowę miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 78m2),
f) budowę nawierzchni utwardzonych z koski kamiennej ((ok. 100m2),
g) budowę oświetlenia drogowego na odcinku ok 350 mb, lampy: 12 szt. (L6/1 – 2 oprawy, L5/1 – dwie oprawy, L4/1, L1/2, L2/2, L3/2, L4/2, L5/2, L10/2, L11/2 – 2 oprawy, L12/2 – 2 oprawy, L13/2 – 2 oprawy), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=8 m, oprawy LED, przystosowane do montażu kamer monitoringu i oświetlenia świątecznego, z zasilaczem regulowanym i sterownikiem obsługującym system sterowania Schreder zastosowany w zrealizowanej części nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych – lampy: 9 szt. (L7/1, L3/1, L4/2, L1/1, L2/1, L6/2, L8/2, L7/2, L9/2), słupy aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=5 m, oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych z ruchem prawostronnym); montowane oświetlenie winno być tożsame z oświetleniem wybudowanym w ramach części nr 1,
h) budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok 691 mb, w tym odcinki:
• rura lita PCV-U SN12 DN315 – ok. 225 mb
• rura lita PCV-U SN12 DN200 – ok. 316 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN200 – ok. 10 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN160 – ok. 10 mb
• rura GRP SN10 DN400 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN500 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN600 – odcinek ok. 34 mb
• studnie z kręgów betonowych ø1200 z włazem żeliwnym klasy D400 – 22 szt.
• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400 – 2 szt.
• studnie PP DN425 z włazem żeliwnym klasy D400 – 17 szt.
i) budowę kanału technologicznego o długości 329 mb od S1 do S8,
j) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego) zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu,
k) wycięcie 46 szt. drzew.
l) wykonanie nasadzeń zastępczych: lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 14 - 16 cm (mierzony na wysokości 100 cm) – 26 szt., wraz z pielęgnacją nasadzonej zieleni w okresie gwarancji wraz z kratami wokół drzew i nawierzchnią z kostki kamiennej 9/11 cm – 12 szt. lub palikowaniem - 14 szt.,
m) nasadzenia zieleni niskiej – ok 900 m2
n) montaż elementów małej architektury (ławki parkowe) – 2 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: Przebudowa wraz z rozbudową dróg powiatowych nr 1180D i 1181D ul. Lipowa i ul. ks. Jana Skiby w Przemkowie.
2. Na realizację zadania Powiat Polkowicki uzyskał wstępną promesę dotyczącą dofinansowania inwestycji z programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja2/2021/7505/PolskiLad oraz dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Przedmiot zamówienia, jak w ust. 1 obejmuje w szczególności:
a) budowę chodnika o nawierzchni z kostki betonowej – ok. 630 mb. (ok. 1450 m2),
b) budowę/przebudowę zjazdów na posesję – 18 szt. (ok. 540 m2) o nawierzchni z kostki kamiennej
c) przebudowę jezdni wraz z remontem konstrukcji (6 m szerokości) – 342 mb (ok. 2.620 m2),
d) budowę wyniesionych skrzyżowań – 2 szt. (ok. 590 m2),
e) budowę miejsc postojowych, o nawierzchni z kostki kamiennej (ok. 78m2),
f) budowę nawierzchni utwardzonych z koski kamiennej ((ok. 100m2),
g) budowę oświetlenia drogowego na odcinku ok 350 mb,: lampy: L6/1 – 2 oprawy, L5/1 – 2 oprawy, L4/1 – 1 oprawa dla oświetlenia i 1 oprawa dla przejścia, L1/2, L2/2, L3/2, L4/2, L5/2, L10/2, L11/2 – 2 oprawy, L12/2 – 2 oprawy, L13/2 – 2 oprawy, słupy – 12 szt. aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=8 m, oprawy LED, przystosowane do montażu kamer monitoringu i oświetlenia świątecznego, z zasilaczem regulowanym i sterownikiem obsługującym system sterowania Schreder zastosowany w zrealizowanej części nr 1; doświetlenie przejścia dla pieszych: lampy: L7/1, L3/1, L4/1 – dla przejścia tylko oprawa, L1/1, L2/1, L6/2, L8/2, L7/2, L9/2), słupy – 8 szt. aluminiowe anodowane, kolor inox, wys. h=5 m, oprawy LED z optyką dla przejść dla pieszych z ruchem prawostronnym); montowane oświetlenie winno być tożsame z oświetleniem wybudowanym w ramach części nr 1,
h) budowę kanalizacji deszczowej o łącznej długości ok 691 mb, w tym odcinki:
• rura lita PCV-U SN12 DN315 – ok. 225 mb
• rura lita PCV-U SN12 DN200 – ok. 316 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN200 – ok. 10 mb
• rura lita PCV-U SN8 DN160 – ok. 10 mb
• rura GRP SN10 DN400 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN500 – odcinek ok. 48 mb
• rura GRP SN10 DN600 – odcinek ok. 34 mb
• studnie z kręgów betonowych ø1200 z włazem żeliwnym klasy D400 – 22 szt.
• studnie PP DN600 z włazem żeliwnym klasy D400 – 2 szt.
• studnie PP DN425 z włazem żeliwnym klasy D400 – 17 szt.
i) budowę kanału technologicznego o długości 329 mb od S1 do S8,
j) wprowadzenie nowego oznakowania pionowego oraz poziomego (grubowarstwowego) zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu,
k) wycięcie 46 szt. drzew.
l) wykonanie nasadzeń zastępczych: lipa drobnolistna o obwodzie pnia min. 14 - 16 cm (mierzony na wysokości 100 cm) – 26 szt., wraz z pielęgnacją nasadzonej zieleni w okresie gwarancji wraz z kratami wokół drzew i nawierzchnią z kostki kamiennej 9/11 cm – 12 szt. lub palikowaniem – 14 szt.,
m) nasadzenia zieleni niskiej – ok 900 m2
n) montaż elementów małej architektury (ławki parkowe) – 2 szt.
4. Szczegóły sposobu realizacji przedmiotu zamówienia zostały zawarte w Załączniku nr 11 do SWZ – dokumentacja projektowa, zawierająca: projekt budowlany, projekt wykonawczy, STWiOR, docelową organizację ruchu, czasową organizację ruchu, opinię o geotechnicznych warunkach podłoża.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.