eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Ogłoszenie z dnia 2022-08-02


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Przebudowa pomieszczeń SPSK Nr 4 na potrzeby Centrum Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

1.2.) Oddział zamawiającego: SPSK 4

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288751

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Dr. K. Jaczewskiego 8

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-954

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dzp@spsk4.lublin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spsk4.lublin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inny zamawiający


Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00287071

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-08-02

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00284309/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

6.4.1. Informacje dotyczące wadium

Przed zmianą:
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 180 000,00 zł.
2. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w formie/ formach określonych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z SWZ w Rozdz. 6

Po zmianie:
Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium w wysokości 40 000,00 zł.
2. Wykonawca ma obowiązek wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w formie/ formach określonych w art. 97 ust. 7 Prawa zamówień publicznych.
Zgodnie z SWZ w Rozdz. 6

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.