eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biuroweOgłoszenie z dnia 2023-06-20


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Adaptacja części parteru budynku magazynowo - biurowego MSZ przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie na cele magazynowo - archiwalne i biurowe

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000177916

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Jana Chrystiana Szucha 23

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 00-580

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@msz.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/zamowienia

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00268099

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-06-20

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00245931

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-06-27 10:00

Po zmianie:
2023-06-29 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-06-27 11:00

Po zmianie:
2023-06-29 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-07-26

Po zmianie:
2023-07-28

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.