eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wołomin › Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2022/2023, w tym zapewnienie im opiekiOgłoszenie z dnia 2022-07-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dowóz uczniów do szkoły w roku szkolnym 2022/2023, w tym zapewnienie im opieki

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Wołominie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 015667238

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ogrodowa 4

1.4.2.) Miejscowość: Wołomin

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-200

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL912 - Warszawski wschodni

1.4.7.) Numer telefonu: 227762505

1.4.8.) Numer faksu: 227762610

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zeasip@zeasip.wolomin.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: zeasip.wolomin.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00239143

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-07-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00234329/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.4. Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunków ich wprowadzenia

Przed zmianą:
zgodnie z paragrafem 10 PPU załącznik 10 do SWZ

Po zmianie:
zgodnie z paragrafem 10 PPU załącznik 4 do SWZ

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.