eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Olsztyn › Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn i miejskich jednostek organizacyjnychOgłoszenie z dnia 2023-05-30


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn i miejskich jednostek organizacyjnych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Olsztyn

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510742362

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. Jana Pawła II 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-101

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Straż Miejska

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510232610

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierska 13A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zarząd Dróg Zieleni i Transportu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281358034

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Knosały 3/5 B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-015

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olsztyński Park Naukowo Technologiczny

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 2815240001

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wł. Trylińskiego 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-683

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: OSP Olsztyn-Gutkowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510847233

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Bałtycka 164A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 11-041

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000678825

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Dabrowszczaków 3

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-538

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejska Biblioteka Publiczna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510904050

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Rodziewiczówny 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-030

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000277374

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piłsudskiego 38

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-450

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olsztyński Teatr Lalek

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511384686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Głowackiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-447

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej Kombatant

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000830575

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Fałata 23K

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-211

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkolne Schronisko Młodzieżowe

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519492286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierska 13b

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 18

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000716419

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żytnia 71

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-822

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 29

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510204618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Iwaszkiewicza 44

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-089

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 30

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001279330

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pieczewska 10

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-699

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 33

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004448269

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Stramkowskiej 13

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-688

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 511036689

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piłsudskiego 42

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-450

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000188943

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. M.Grzegorzewskiej 6

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-048

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Budowlanych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000192755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierska 15

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-558

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ekonomicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000191023

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bałtycka 37

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-144

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000678618

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bałtycka 37A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-144

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000190302

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Żołnierska 49

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-560

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 22

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510618113

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wańkowicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-684

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 23

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 Mistrzostwa Sportowego

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510711960

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gietkowska 12

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-170

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 24

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281092576

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pstrowskiego 5

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-049

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 25

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkół Samochodowych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000190762

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Wojska Polskiego 17

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-224

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 26

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281510855

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Korczaka 6

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-086

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 27

1.2.) Nazwa zamawiającego: Dom Pomocy Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 519583020

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Bałtycka 37a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-144

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 28

1.2.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004447867

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: al. Piłsudskiego 61A

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-449

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 29

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy" Dworek"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384877263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jacka Kuronia 16

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-166

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 30

1.2.) Nazwa zamawiającego: Środowiskowy Dom Samopomocy "Wyspa"

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 384877040

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jacka Kuronia 14

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-166

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 31

1.2.) Nazwa zamawiającego: Olsztyńskie Centrum Pomocy Dziecku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 281511286

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Pstrowskiego 5a

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-049

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 32

1.2.) Nazwa zamawiającego: Schronisko dla Zwierząt

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510924815

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Turystyczna 2

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-369

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 33

1.2.) Nazwa zamawiającego: Centrum Integracji Społecznej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 280570387

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Wojska Polskiego 33

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-228

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

Zamawiający 34

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zakład Cmentarzy Komunalnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510322200

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poprzeczna 9B

1.5.2.) Miejscowość: Olsztyn

1.5.3.) Kod pocztowy: 10-281

1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@olsztyn.eu

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://umolsztyn.bip.gov.pl/

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Zamawiającemu powierzono przeprowadzenie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego, zgodnie z porozumieniami zawartymi między Urzędem Miasta Olsztyna i miejskimi jednostkami organizacyjnymi zgodnie z Zarządzeniem nr 169 Prezydenta Olsztyna z dnia 15 maja 2023 roku w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta Olsztyna jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn. Zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający mogą wspólnie przygotować lub przeprowadzić postępowanie i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie Zamawiającego - Gminę Olsztyn, upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn i miejskich jednostek organizacyjnych

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-190c74ec-fe0d-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00238017

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-05-30

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://zamowienia.olsztyn.eu/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Szczegółowe wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały pod linkiem https://zamowienia.olsztyn.eu/#/help w następującym zakresie:
a) regulamin korzystania z Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn,
b) instrukcja dla Wykonawcy,
c) help desk Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn: hd@zeto.lublin.pl

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są przetwarzane dane osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE.L. z 2016r. Nr 119, stron. 1) (dalej jako: „RODO”) oraz przepisami krajowymi. Dane te mogą dotyczyć tak samego Wykonawcy (osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą), jego pełnomocnika (osoby fizycznej), jak też informacji o osobach, które w swojej ofercie Wykonawca przedkłada celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia z postępowania, jak i potwierdzenia wymogów Zamawiającego dotyczących wykonania przedmiotu zamówienia. Szczegółowo o obowiązku informacyjnym RODO opisano w Rozdziale XXX SWZ.

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Administratorem danych osobowych w zakresie dotyczącym zarządzania Platformą zamówień publicznych Gminy Olsztyn wobec danych Wykonawców zarejestrowanych na Platformie związanych z przetwarzaniem danych osobowych w ramach funkcjonowania Platformy jest Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej Sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Diamentowej 2. Szczegółowo o ograniczeniach stosowania RODO opisano w Rozdziale XXX SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.25.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 159575,53 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn oraz miejskich jednostek organizacyjnych /Kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe/.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w załączniku nr 6 do SWZ; wykaz pojazdów do ubezpieczenia zawarty jest w załączniku nr 8 do SWZ, a szkodowość w załączniku nr 9 do SWZ.
3. Wykaz ubezpieczonych jednostek określony został zgodnie z Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 169 z dnia 15 maja 2023 r. w sprawie wyznaczenia Urzędu Miasta Olsztyna jako właściwego do przeprowadzenia postępowania na świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych Gminy Olsztyn – załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 90

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Fakultatywne warunki ubezpieczenia

4.3.6.) Waga: 10

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów. W celu wykazania spełniania powyższego warunku, Wykonawca wykaże, że posiada zezwolenie na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej, gdyż ustawy nakładają obowiązek posiadania zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, tj. Wykonawca musi posiadać aktualne na dzień składania ofert zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.) - art. 162 ust. 1 lub inne odpowiadające mu zezwolenie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie obejmującym przynajmniej następujące zezwolenia / według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń działu II :„Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.):
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
Grupa 10. Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikającej z posiadania i użytkowania pojazdów lądowych z napędem własnym, łącznie z ubezpieczeniem odpowiedzialności przewoźnika.
Grupa 18. Ubezpieczenia świadczenia pomocy na korzyść osób, które popadły w trudności w czasie podróży lub podczas nieobecności w miejscu za-mieszkania.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania, Wykonawca składa:
a) oświadczenie w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi, że przygotowanie oferty nastąpiło niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej,
2) W przypadku gdy w postępowaniu zostanie złożona tylko jedna oferta, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia oświadczenia w zakresie określonym w art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, ponieważ zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych wskazana powyżej podstawa wykluczenia ma zastosowanie tylko w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert, co oznacza, że wskazany powyżej przepis nie daje podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, w przypadku gdy złożono tylko jedną ofertę. W związku z powyższym w świetle celu, jakim jest przeciwdziałanie zakłóceniu konkurencji w postępowaniu przez grupę kapitałową, Zamawiający odstąpi od wezwania Wykonawcy do złożenia w/w oświadczenia w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta, ponieważ w takiej sytuacji staje się ono zbędne.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca składa aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.) - art. 162 ust. 1 lub inne odpowiadające mu zezwolenie, które zostało wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa w zakresie obejmującym przynajmniej zezwolenia / według działów, grup i rodzajów ubezpieczeń działu II:. Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe” załącznika do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 656 z późn. zm.), zgodnie z zapisami Rozdziału XII ust. 2 SWZ.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

Zamawiający nie wymaga składania przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane usługi spełniają określone przez Zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria, ponieważ nie są one konieczne do przeprowadzenia przedmiotowego postępowania.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Wykonawca wraz z FORMULARZEM OFERTY sporządzonym wg załącznika nr 1 do SWZ składa:
1) oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu - załącznik nr 2 do SWZ, spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 3 do SWZ, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego,
2) FORMULARZ CENOWY – załącznik nr 4A do SWZ,
3) FORMULARZ WARUNKÓW FAKULTATYWNYCH – załącznik nr 4B do SWZ,
4) oświadczenie w przypadku złożenia oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy występujący wspólnie – Załącznik nr 5 do SWZ - jeżeli dotyczy.
5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik,
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie niniejszego zamówienia, a oferta taka spełniać musi następujące wymagania:
1) Wykonawcy muszą ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego,
2) pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:
a) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),
b) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ilu Wykonawców).
W każdym jednak przypadku w treści dokumentu / Pełnomocnictwa zaleca się wymienić wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i wskazać ich Pełnomocnika,
3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia solidarnie odpowiadają za podpisanie umowy i wykonanie,
4) w ofercie powinien być podany adres do korespondencji i kontakt telefoniczny z Pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
5) przed podpisaniem umowy (w przypadku wygrania postępowania), Wykonawcy składający ofertę wspólną (zwani dalej konsorcjum) będą mieli obowiązek przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę, która powinna zawierać:
a) określenie członków konsorcjum, poprzez podanie nazw podmiotów, siedzib, numer odpowiedniej ewidencji (działalności gospodarczej, wpisu do właściwego rejestru, etc.),
b) wskazanie celu gospodarczego ustanowienia konsorcjum, w sposób precyzyjny wskazać nazwę zamówienia, określenie Zamawiającego,
c) określenie udziału stron umowy w realizacji przedmiotu zamówienia,
d) szczegółowy podział prac, który jasno określi punkty styku między konsorcjantami podczas realizacji przedmiotu zamówienia,
e) określenie lidera Konsorcjum, jego praw i obowiązków,
f) postanowienia dotyczące wygaśnięcia umowy konsorcjum, określenie czasu obowiązywania umowy, który nie może być krótszy, niż okres obejmujący realizację zamówienia oraz czas trwania gwarancji jakości i rękojmi. Datą rozpoczęcia funkcjonowania konsorcjum może być dzień podpisania umowy lub wskazana w umowie inna data. Istotne jest, aby konsorcjum było powołane najpóźniej w dniu upływu terminu składania ofert,
6) w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie okoliczności wskazanych w rozdz. X SWZ,
7) wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak Wykonawcy składający ofertę wspólną i mają do nich zastosowanie zasady określone w ust. 3 niniejszego rozdziału. Spółka cywilna ubiegająca się o zamówienie musi wyznaczyć pełnomocnika do jej reprezentowania. Ustawowe zasady reprezentacji spółki cywilnej zezwalające każdemu wspólnikowi na jej reprezentowanie w takich granicach, w jakich jest uprawniony do prowadzenia jej spraw, nie spełniają bowiem wymogu z art. 58 ust. 2 ustawy,
8) w przypadku spółki cywilnej art. 58 ust. 2 ustawy nie będzie miał zastosowania, jeżeli oferta zostanie podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym przez wszystkich wspólników spółki cywilnej,
9) stosownie do treści art. 117 ust. 4 ustawy Pzp, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie- załącznik nr 5 do SWZ, z którego powinno wynikać, które usługi wykonają poszczególni Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zakres zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy
określa § 5 wzoru umowy.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Tak

7.6.) Zamawiający przewiduje następujące wymagania związane z realizacją zamówienia:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-06-13 11:30

8.2.) Miejsce składania ofert: Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy zamówień publicznych Gminy Olsztyn : https://zamowienia.olsztyn.eu/

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-06-13 12:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-07-12

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający przewiduje możliwość ograniczenia liczby Wykonawców, których zaprosi do negocjacji, tj. maksymalnie3 Wykonawców, których niepodlegające odrzuceniu oferty uzyskają najwyższą łączną liczbę punktów według kryteriów oceny ofert określonych w Rozdziale XVI SWZ.

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

1. Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes prawny w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale IX ustawy Pzp: Środki ochrony prawnej.
2. Odwołanie przysługuje na:
1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;
3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wraz z dowodem uiszczenia wpisu.
4. Termin na wniesienie odwołania wynosi 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5. Odwołanie wobec treści ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia lub wobec treści dokumentów zamówienia wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
6. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 2 i 5 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
7. Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022r. poz. 835 ze zm.) z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę oraz nie zaprasza go do złożenia oferty dodatkowej, a także nie prowadzi z takim Wykonawcą negocjacji, odpowiednio do trybu stosowanego do udzielenia zamówienia publicznego oraz etapu prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
8. Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. zawieranie umów ubezpieczenia, ocena ryzyka, udzielanie ochrony ubezpieczeniowej oraz wypłata odszkodowań, które nie zostaną powierzone podwykonawcy / podwykonawcom.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.