eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-028/2023Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa materiałów promocyjnych na potrzeby Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w podziale na pakiety, znak sprawy: AEZ/S-028/2023

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Warszawski Uniwersytet Medyczny

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288917

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Żwirki i Wigury 61

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-091

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: aez@wum.edu.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wum.edu.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00235760

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00207660

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

2.8. Numer planu postępowań w BZP

Przed zmianą:
2023/BZP 00076365/02/P

Po zmianie:
2023/BZP 00076365/04/P

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VII - WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
Top Arts sp. z o.o.

Po zmianie:
MIKODRUK COMPUTER S.C. Jacek i Sylwia Mikołajczyk

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.3. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - ulica (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
Karłowicza 30

Po zmianie:
Ptolomeusza 23

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.4. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - miejscowość (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
Białystok

Po zmianie:
Kalisz

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.5. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - kod pocztowy (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
15-190

Po zmianie:
62-800

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.6. Wykonawca, któremu udzielono zamówienia - województwo (Dane adresowe wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1, Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
podlaskie

Po zmianie:
wielkopolskie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

7.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny (Informacje o wykonawcy, któremu udzielono zamówienia dla części nr 1)

Przed zmianą:
9662153552

Po zmianie:
6181852134

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.