eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgierz › Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania (Zadanie nr 2: Dostawa z montażem systemu nagłośnienia kina)Ogłoszenie z dnia 2023-05-26


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Kultury w Zgierzu

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 001023581

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Długa, 41A

1.4.2.) Miejscowość: Zgierz

1.4.3.) Kod pocztowy: 95-100

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL712 - Łódzki

1.4.7.) Numer telefonu: 427162618 w.4

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dkrach@starymlynzgierz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.starymlynzgierz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00234849

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-05-26

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00234060

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA III - PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8. Umowa dla części nr 1 (Część 1)

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
1.1. Zadanie nr 1: Dostawa z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem kinowego procesora dźwięku dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu wraz ze szkoleniem pracowników MOK. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 4 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia – Zadanie nr 1.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.2. Główny kod CPV (Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Sprzęt dźwiękowy

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.8.3 Dodatkowy kod CPV (Część 1)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Usługi instalowania (z wyjątkiem oprogramowania komputerowego),Usługi szkolenia personelu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

3.7. Nazwa zamówienia

Przed zmianą:
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania (Zadanie nr 2: Dostawa z montażem systemu nagłośnienia kina)

Po zmianie:
Dostawa wraz z montażem, uruchomieniem, zestrojeniem sprzętu - wyposażenia kinowego dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Zgierzu - 3 Zadania

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV - PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:
5260202855

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.2. Krajowy numer identyfikacyjny

Przed zmianą:

Po zmianie:
7291600434

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Wykonawca, z którym zawarto umowę - ulica

Przed zmianą:
Gajdy 24

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.3. Wykonawca, z którym zawarto umowę - ulica

Przed zmianą:

Po zmianie:
Stanisława Przybyszewskiego 167

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.4. Wykonawca, z którym zawarto umowę - miejscowość

Przed zmianą:
Warszawa

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.4. Wykonawca, z którym zawarto umowę - miejscowość

Przed zmianą:

Po zmianie:
Łódź

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kod pocztowy

Przed zmianą:
02-878

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.5. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kod pocztowy

Przed zmianą:

Po zmianie:
93-120

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Wykonawca, z którym zawarto umowę - województwo

Przed zmianą:
mazowieckie

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.6. Wykonawca, z którym zawarto umowę - województwo

Przed zmianą:

Po zmianie:
łódzkie

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.7. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kraj

Przed zmianą:
Polska

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.7. Wykonawca, z którym zawarto umowę - kraj

Przed zmianą:

Po zmianie:
Polska

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Przed zmianą:
Konsbud Audio Sp. z o.o.

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.3.1. Nazwa (firma) wykonawcy, któremu Zamawiający zamierza udzielić zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy)

Przed zmianą:

Po zmianie:
Kinekspert Bojakowski, Jankowski, Kostrzewa, Sp. j.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji zamówienia

Przed zmianą:
Okres realizacji - dni

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:
30

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji - dni

Przed zmianą:

Po zmianie:
20

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2. Okres realizacji zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
Okres realizacji - dni

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)

Przed zmianą:
2023-04-26

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1. Data udzielenia zamówienia (zawarcia umowy)

Przed zmianą:

Po zmianie:
2023-04-26

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4. Wartość umowy

Przed zmianą:
156818,85

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.4. Wartość umowy

Przed zmianą:

Po zmianie:
23616,00

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Termin wykonania umowy

Przed zmianą:
2023-05-24

Po zmianie:
2023-04-27

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.5. Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy

Przed zmianą:
156818,85

Po zmianie:
23616,0

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.1. Kod waluty

Przed zmianą:
PLN

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4.1. Kod waluty

Przed zmianą:

Po zmianie:
PLN

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.