eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe.Ogłoszenie z dnia 2022-06-24

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miasta Gdańska

1.3.) Oddział zamawiającego: Urząd Miejski w Gdańsku - Biuro Zamówień Publicznych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000598463

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Nowe Ogrody 8/12

1.5.2.) Miejscowość: Gdańsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 80-803

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kościerzyna

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-15-68-498

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Strzelecka 9

1.5.2.) Miejscowość: Kościerzyna

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-400

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Stężyca

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589-15-95-806

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Parkowa 1

1.5.2.) Miejscowość: Stężyca

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-322

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Karsin

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-15-98-654

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 222

1.5.2.) Miejscowość: Karsin

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-440

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Kobylnica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 839-17-19-997

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Główna 20

1.5.2.) Miejscowość: Kobylnica

1.5.3.) Kod pocztowy: 76-251

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL636 - Słupski

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Sulęczyno

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 589-15-89-065

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Kaszubska 26

1.5.2.) Miejscowość: Sulęczyno

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-320

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Rzeczenica

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 843-15-39-021

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Człuchowska 26

1.5.2.) Miejscowość: Rzeczenica

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-304

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Brusy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 555-19-21-230

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Na Zaborach 1

1.5.2.) Miejscowość: Brusy

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-632

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl,

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miastko

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 842-17-71-911

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 1

1.5.2.) Miejscowość: Miastko

1.5.3.) Kod pocztowy: 77-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Nowy Dwór Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 579-20-61-243

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wejhera 3

1.5.2.) Miejscowość: Nowy Dwór Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 82-100

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Chojnice

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 555-19-08-755

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 31 Stycznia 56a

1.5.2.) Miejscowość: Chojnice

1.5.3.) Kod pocztowy: 89-600

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipusz

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 591-15-68-529

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wybickiego 27

1.5.2.) Miejscowość: Lipusz

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-424

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL637 - Chojnicki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Starogard Gdański

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 592 20-79-828

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sikorskiego 9

1.5.2.) Miejscowość: Starogard Gdański

1.5.3.) Kod pocztowy: 83-200

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL638 - Starogardzki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: 2.14. Gmina Łęczyce

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 588-20-87-766

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Długa 49

1.5.2.) Miejscowość: Łęczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-218

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Gmina Władysławowo

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 587-15-84-426

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Gen. J. Hallera 19

1.5.2.) Miejscowość: Władysławowo

1.5.3.) Kod pocztowy: 84-120

1.5.4.) Województwo: pomorskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL634 - Gdański

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: anna.moscicka@gdansk.gda.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gdansk.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Gmina Miasta Gdańska została wyznaczona i upoważniona do przeprowadzenia postępowania w imieniu i na rzecz niżej wymienionych podmiotów, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, a także na mocy zawartych porozumień.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Opracowanie kartograficzne i graficzne 31 map szlaków kajakowych oraz aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ddb7bee0-dc25-11ec-9a86-f6f4c648a056

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00222725

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00033560/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.10 Opracowanie projektu kartograficznego i graficznego ulotek szlakowych oraz aktualizacja treści przewodnika kajakowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego w kategorii wydatku promocja produktu turystycznego

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 1. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do następujących formularzy: „Formularz do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” oraz do „Formularza do komunikacji”.
2. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
3. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy: „Formularz złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” i „Formularza do komunikacji” wynosi 150 MB.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP oraz udostępnionego przez miniPortal: „Formularz do komunikacji”. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się wewnętrznym numerem postępowania (BZP.271.22.2022).
5. Dokumenty elektroniczne składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem „Formularza do komunikacji” jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych za pomocą poczty elektronicznej, na wskazany w ust. 1 pkt. 1.3. adres email. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych musi być zgody z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. z 2020 poz. 2452) oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 poz. 2415).
6. Zamawiający w niniejszym postępowaniu nie przewiduje innego sposobu komunikowania się z Wykonawcami niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zamawiający realizuje obowiązek informacyjny dotyczący RODO w dokumentach zamówienia. Klauzula informacyjna zawarta jest w Rozdziale 16 SWZ.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: BZP.271.22.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe opracowanie kartograficzne i graficzne 31 projektów przewodników szlakowych, tzw. „szlakówek” a także korekta i aktualizacja wydawnictwa kartograficznego Pomorskie Szlaki Kajakowe wraz z mapą.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale 2 SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71354000-4 - Usługi sporządzania map

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 140 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1. dla kryterium „Cena” (PK1)

PK1 = [CN / CR x 60%] x 100
PK1 - ilość punktów badanej oferty dla kryterium cena
CN - najniższa oferowana cena,
CR - cena oferty rozpatrywanej

2. dla kryterium „Termin realizacji Etapu II dla opracowania przewodników szlakowych, o którym mowa w Rozdziale 2, ust. 3, pkt 3.3, ppkt 3.3.2 SWZ” (PK2)

Dla kryterium „Termin realizacji Etapu II (…)” przyjmuje się następujący mechanizm punktowy:

Deklarowany maksymalny termin realizacji Etapu II- ilość punktów
od 76 do 90 dni- 0 pkt
od 61 do 75 dni- 50 pkt
do 60 dni- 100 pkt

Podstawą do przyznania punktów, jakie otrzyma oferta Wykonawcy w kryterium „Termin realizacji Etapu II (…)”, będzie oświadczenie Wykonawcy złożone w Formularzu oferty (pkt 4) .

UWAGA:
• W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda deklarowanego maksymalnego terminu realizacji Etapu II - Zamawiający uzna, że Wykonawca oferuje maksymalny obligatoryjny termin realizacji wynoszący 90 dni i przyzna Wykonawcy 0 pkt w ramach tego kryterium.
• W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym poda deklarowany maksymalny termin realizacji Etapu II krótszy niż 60 dni- nie spowoduje to zwiększenia ilości uzyskanych punktów w ramach tego kryterium.
• W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym poda deklarowany maksymalny termin realizacji Etapu II dłuższy, niż obligatoryjne maksymalne 90 dni, oferta Wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu jako niezgodna z SWZ.

PK2 = [TR / TN x 40%] x 100
PK2 - ilość punktów badanej oferty dla kryterium termin realizacji etapu II
TN - najwyższa liczba punktów za termin realizacji etapu II spośród badanych ofert,
TR - punkty za termin realizacji etapu II oferty rozpatrywanej

3. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów (P), będącą sumą punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach: P = PK1 + PK2.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: 2. Termin realizacji Etapu II dla opracowania przewodników szlakowych, o którym mowa Rozdziale 2, ust. 3, pkt 3.3, ppkt 3.3.2 SWZ

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:
1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie
1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1.4.1. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał należycie co najmniej jedną usługę polegającą na autorskim opracowaniu materiałów kartograficznych takich jak mapy i/lub przewodniki turystyczne.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane.
1.4.2. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował stałym zespołem redakcyjnym, który będzie uczestniczył w realizacji zamówienia, składającym się z.:
a) grafika/ kartografa oraz
b) redaktora technicznego, który w okresie ostatnich trzech lat (liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert) przygotował minimum jeden projekt kartograficzny oraz
c) redaktora językowego/ korektora.
Uwaga:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunek udziału w postępowaniu może zostać spełniony łącznie.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest wstanie uzyskać tych dokumentów- oświadczenie wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1 do SWZ.
2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, o których mowa w Rozdziale 3, ust. 1, pkt 1.4, ppkt 1.4.2 SWZ wraz z informacjami na temat ich uprawnień niezbędnych do wykonywania zamówienia oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami- wg załączonego wzoru - załącznik nr 2 do SWZ;

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

W celu potwierdzenia, że osoba działająca w imieniu wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia/ podmiotu udostępniającego zasoby jest umocowana do jego reprezentowania, Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia dokumentów, o
których mowa powyżej, jeżeli Zamawiający może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, o ile Wykonawca wskaże dane umożliwiające dostęp do tych dokumentów.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.
4. Zamawiający informuje, że w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
4.1. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.1 powyżej musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, który zrealizuje usługę, do której realizacji te zdolności są wymagane.
4.2. warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.4, ppkt 1.4.2 powyżej może zostać spełniony łącznie przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;
4.3. brak podstaw do wykluczenia z postępowania, o których mowa w Rozdz. 4 SWZ musi wykazać każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składają wraz z ofertą oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy- wg załączonego wzoru- załącznik nr 1B do oferty.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zmiany umowy uregulowane zostały w par. 8 projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do umowy w sprawie zamówienia publicznego (Rozdz. 17 SWZ):
1. Poza przypadkami określonymi w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych zmiany postanowień zawartej umowy są dopuszczalne w zakresie:
1) terminu i sposobu realizacji,
2) numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
3) przetwarzania danych osobowych.
2. Zmiany, o których mowa w ust. 1, mogą nastąpić jedynie w uzasadnionych przypadkach, w szczególności:
1) w przypadku wystąpienia „siły wyższej” pod warunkiem, że Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie o wystąpieniu zdarzenia siły wyższej nie później, aniżeli w ciągu 2 dni od dnia w/w zdarzenia. Przesunięcie terminu następuje o ilość dni, w których zdarzenie siły wyższej wystąpiło lub na czas usunięcia skutków działania siły wyższej,
2) w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy, chyba, że taka zmiana była znana w chwili składania oferty;
3) w przypadku zmiany sposobu wykonania zobowiązania, o ile zmiana taka jest korzystna dla Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji, gdy zmiana ta ingeruje w treść oferty lub jest istotna, lub o ile zmiana taka jest konieczna w celu prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy;
4) w przypadku zaistnienia okoliczności lub zdarzeń uniemożliwiających realizację Umowy w wyznaczonym terminie, na które Strony nie miały wpływu;
5) w przypadku zmiany numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
6) w przypadku zmiany wymagań dotyczących powierzenia przetwarzania danych osobowych wynikających ze zmiany przepisów lub zmiany polityki bezpieczeństwa.
3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu, z wyjątkiem zmiany osób wskazanych w § 10 ust. 1 umowy oraz w przypadku wystąpienia siły wyższej, które wymagają jedynie pisemnego powiadomienia.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-07-04 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu ( https://miniportal.uzp.gov.pl/ )

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-07-04 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-08-02

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Termin realizacji zamówienia
1. dla opracowania przewodników szlakowych
Etap I- 20 dni od dnia zawarcia umowy
Etap II- maksymalnie 90 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego próbek, przedstawionych w ramach Etapu I*
Etap III- 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac wykonanych w ramach Etapu II.
* proponowany przez Wykonawcę w ofercie termin realizacji Etapu II stanowi kryterium oceny ofert.
2. dla aktualizacji przewodników kajakowych
Etap I- 30 dni od dnia zawarcia umowy
Etap II- 20 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego prac wykonanych w ramach Etapu I
Etap III- 30 dni od dnia zaakceptowania przez Zamawiającego 10 dni od akceptacji ostatecznej wersji projektu graficznego wydawnictwa kartograficznego.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.