eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zielona Góra › Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadaniaOgłoszenie z dnia 2022-06-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Remont dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Przytok, z podziałem na zadania

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Lasy Państwowe Nadleśnictwo Przytok z siedzibą w Zielonej Górze

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 970201291

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kazimierza Wielkiego 24a

1.4.2.) Miejscowość: Zielona Góra

1.4.3.) Kod pocztowy: 65-001

1.4.4.) Województwo: lubuskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL432 - Zielonogórski

1.4.7.) Numer telefonu: +48 68 4558589

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przytok@zielonagora.lasy.gov.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytok.zielonagora.lasy.gov.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Leśnictwo

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00209443

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00187493/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-06-15 08:00

Po zmianie:
2022-06-20 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-06-15 08:30

Po zmianie:
2022-06-20 09:30

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

Przedłużenie terminu składania ofert wynika ze złożenia w dniu 13.06.2022 r. wniosków o wyjaśnienie treści SWZ (tj. w terminie krótszym niż 2 dni przed terminem składania ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.