eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sopot › Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownięOgłoszenie z dnia 2022-06-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie robót budowlanych dotyczących adaptacji części piwnic
Ratusza Miejskiego w Sopocie na serwerownię

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA MIASTA SOPOTU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 191675563

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 25/27

1.4.2.) Miejscowość: Sopot

1.4.3.) Kod pocztowy: 81-704

1.4.4.) Województwo: pomorskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL633 - Trójmiejski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@um.sopot.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.sopot.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00206420

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-06-13

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00200203/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.6. Główny kod CPV

Przed zmianą:
Roboty izolacyjne

Po zmianie:
Roboty instalacyjne elektryczne

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:
Tynkowanie,Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych,Kładzenie płytek,Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,Roboty malarskie,Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,Mechaniczne instalacje inżynieryjne,Roboty instalacyjne elektryczne,Instalacje średniego napięcia,Urządzenia średniego napięcia,Sieci zasilające,Podłączenia energetyczne,Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia sieciowe,Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,Instalowanie infrastruktury okablowania,Urządzenia komunikacji wewnętrznej,Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,Instalowanie sprzętu gaśniczego,Systemy przeciwpożarowe,Systemy wykrywania ognia

Po zmianie:
Tynkowanie,Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych,Kładzenie płytek,Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie,Roboty malarskie,Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych,Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,Mechaniczne instalacje inżynieryjne,Instalacje średniego napięcia,Urządzenia średniego napięcia,Sieci zasilające,Podłączenia energetyczne,Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny,Urządzenia sieciowe,Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych,Instalowanie infrastruktury okablowania,Urządzenia komunikacji wewnętrznej,Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,Instalowanie sprzętu gaśniczego,Systemy przeciwpożarowe,Systemy wykrywania ognia,Roboty izolacyjne

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.