eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lipnica Wielka › Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej"



Ogłoszenie z dnia 2021-09-04


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Lipnica Wielka

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892357

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Lipnica Wielka 518

1.4.2.) Miejscowość: Lipnica Wielka

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-483

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL219 - Nowotarski

1.4.7.) Numer telefonu: 182634595

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@lipnicawielka.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lipnicawielka.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00170137

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-09-04

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00156246/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej wraz z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu zielenią urządzoną.
Prace będą obejmowały:
- usuniecie zieleni niskiej, korytowanie pod utwardzenie terenu, uporządkowanie terenu,
- wykonanie fundamentów oraz wykonanie siedziska,
- budowę nawierzchni utwardzonych z wykonaniem spadków umożliwiających odprowadzenie wody opadowej na istniejący teren zielony (wody opadowe – zanikowo do gruntu).
- montaż elementów do zabawy,
w tym:
1. Zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, składający się z dwóch zjeżdżalni, części ścianki wspinaczkowej, wejścia ze schodami. Wymiary urządzenia powinny mieścić się w prostokącie o wymiarach szerokość 398 – 406 cm, a długość w przedziale 492 – 500 cm. Strefa bezpieczeństwa urządzenia nie może wykraczać poza obręb prostokąta określonego wymiarami 702 cm na 846 cm. Wysokość zabawki w maksymalnym punkcie nie może przekraczać 330 cm, a wysokość swobodnego upadku 120 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane z następujących materiałów:
- elementy konstrukcyjne – stal nierdzewna AISI 304
- podesty z płyty antypoślizgowej HPL o grubości co najmniej 13 mm
- zakończenia słupów z tworzywa EPDM
- ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej AISI304 zabezpieczone płytami bocznymi z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i żywic

2. Huśtawka wagowa
Huśtawka wagowa dla dwóch osób w wieku od 3 do 12 lat, wymiary urządzenia nie przekraczające 291 x 37 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach nie przekraczających 491 x 237 cm. Wysokość swobodnego upadku dla urządzenia nie większa niż 98 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane ze stali czarnej S235JR proszkowanej. Siedziska z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
3. Drabinki do workoutu
Drabinki do ćwiczeń workout z co najmniej 4 uchwytami do ćwiczeń o wymiarach nie przekraczających 266 x 66 cm, dla którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 566 x 366 cm, a wysokość swobodnego upadku nie przekracza wysokości 102 cm. Produkt musi być zgodny z normą PN-EN 16630:2015-06. Urządzenie musi być wykonane ze stali piaskowanej czarnej S235JR.
4. Tablicy edykacyjnej
Tablica edukacyjna przeznaczona dla zabaw dzieci w wieku 1-7 lat, której wysokość nie przekracza 125 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 a elementy zabawowe z polietylenu HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
5. Huśtawki podwójnej
Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem standardowym o konstrukcji aluminiowej i drugim siedziskiem typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm. Wymiary urządzenia nie przekraczające prostokąta o wymiarach 185 x 500 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 750 x 439 cm. Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 135 cm, a całkowita wysokość urządzenia nie przekraczająca 250 cm. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3 – 12 lat. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR piaskowanej, siedzisko pojedyncze wykończone tworzywem EPDM, a zawiesia do huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej podwójnie ułożyskowane.
6. Bujak
Bujak sprężynowy dla dzieci w wieku 1 – 12 lat, którego wysokość całkowita nie przekracza 80 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 341 x 230 cm. Wysokość swobodnego upadku nie wyższa niż 50 cm. Produkt powinien być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
7. Twister
Element siłowni zewnętrznej typu twister o wysokości nie przekraczającej 200 cm. Wysokość swobodnego upadku nie przekraczająca 30 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 387 x 332 cm. Urządzenie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR, a cześć podestu z płyt antypoślizgowych HPL o grubości co najmniej 13 mm.
- montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
- wykonanie nasadzeń – zieleń niska.
- wykonanie dwóch furtek w istniejącym ogrodzeniu.
2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:
- powierzchnia placu zabaw - 236,16 m2;
- powierzchnia dojść do placu zabaw - 35,93 m2;
- powierzchnia biologicznie czynna - 5,58 m2;
- powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej - 81,85 m2;
- powierzchnia z nawierzchni elastycznej -176,67 m2.
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do swz – dokumentacji technicznej do zgłoszenie robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
UWAGA!
W ww. dokumentach pojawiają się roboty związane z wykonaniem: ogrodzenia i montażem oświetlenia solarnego, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia publicznego i nie należy ich brać pod uwagę do przygotowania oferty. Roboty te nie będą realizowane za wyjątkiem dwóch furtek wejściowych, przewidzianych do montażu w istniejącym ogrodzeniu.

Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z budową placu sportowo-rekreacyjnego przy szkole podstawowej nr 3 w Lipnicy Wielkiej wraz z elementami małej architektury, utwardzeniem terenu zielenią urządzoną.
Prace będą obejmowały:
- usuniecie zieleni niskiej, korytowanie pod utwardzenie terenu, uporządkowanie terenu,
- wykonanie fundamentów oraz wykonanie siedziska,
- budowę nawierzchni utwardzonych z wykonaniem spadków umożliwiających odprowadzenie wody opadowej na istniejący teren zielony (wody opadowe – zanikowo do gruntu).
- montaż elementów do zabawy,
w tym:
1. Zestaw zabawowy
Zestaw zabawowy przeznaczony dla dzieci w wieku od 3 do 12 lat, składający się z dwóch zjeżdżalni, części ścianki wspinaczkowej, wejścia ze schodami. Wymiary urządzenia powinny mieścić się w prostokącie o wymiarach szerokość 398 – 406 cm, a długość w przedziale 492 – 500 cm. Strefa bezpieczeństwa urządzenia nie może wykraczać poza obręb prostokąta określonego wymiarami 702 cm na 846 cm. Wysokość zabawki w maksymalnym punkcie nie może przekraczać 330 cm, a wysokość swobodnego upadku 120 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane z następujących materiałów:
- elementy konstrukcyjne – stal nierdzewna AISI 304
- podesty z płyty antypoślizgowej HPL o grubości co najmniej 13 mm
- zakończenia słupów z tworzywa EPDM
- ślizgi zjeżdżalni ze stali nierdzewnej AISI304 zabezpieczone płytami bocznymi z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm
- kamienie wspinaczkowe wykonane z mieszanki kruszyw i żywic

2. Huśtawka wagowa
Huśtawka wagowa dla dwóch osób w wieku od 3 do 12 lat, wymiary urządzenia nie przekraczające 291 x 37 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach nie przekraczających 491 x 237 cm. Wysokość swobodnego upadku dla urządzenia nie większa niż 98 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
Urządzenie musi być wykonane ze stali czarnej S235JR proszkowanej. Siedziska z tworzywa HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
3. Drabinki do workoutu
Drabinki do ćwiczeń workout z co najmniej 4 uchwytami do ćwiczeń o wymiarach nie przekraczających 266 x 66 cm, dla którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 566 x 366 cm, a wysokość swobodnego upadku nie przekracza wysokości 102 cm. Produkt musi być zgodny z normą PN-EN 16630:2015-06. Urządzenie musi być wykonane ze stali piaskowanej czarnej S235JR.
4. Tablicy edykacyjnej
Tablica edukacyjna przeznaczona dla zabaw dzieci w wieku 1-7 lat, której wysokość nie przekracza 125 cm. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali nierdzewnej AISI304 a elementy zabawowe z polietylenu HDPE o grubości co najmniej 15 mm.
5. Huśtawki podwójnej
Huśtawka podwójna z jednym siedziskiem standardowym o konstrukcji aluminiowej i drugim siedziskiem typu „ptasie gniazdo” o średnicy 100 cm. Wymiary urządzenia nie przekraczające prostokąta o wymiarach 185 x 500 cm, którego strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 750 x 439 cm. Wysokość swobodnego upadku nie większa niż 135 cm, a całkowita wysokość urządzenia nie przekraczająca 250 cm. Urządzenie przeznaczone dla dzieci w wieku 3 – 12 lat. Produkt musi być zgodny z normą EN 1176-1:2017. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR piaskowanej, siedzisko pojedyncze wykończone tworzywem EPDM, a zawiesia do huśtawek wykonane ze stali nierdzewnej podwójnie ułożyskowane.
6. Bujak
Bujak sprężynowy dla dzieci w wieku 1 – 12 lat, którego wysokość całkowita nie przekracza 80 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 341 x 230 cm. Wysokość swobodnego upadku nie wyższa niż 50 cm. Produkt powinien być zgodny z normą EN 1176-1:2017.
7. Twister
Element siłowni zewnętrznej typu twister o wysokości nie przekraczającej 200 cm. Wysokość swobodnego upadku nie przekraczająca 30 cm, a strefa bezpieczeństwa mieści się w prostokącie o wymiarach 387 x 332 cm. Urządzenie powinno być wykonane zgodnie z normą PN-EN 16630:2015. Konstrukcja urządzenia musi być wykonana ze stali czarnej S235JR, a cześć podestu z płyt antypoślizgowych HPL o grubości co najmniej 13 mm.
- montaż elementów małej architektury – ławki, kosze na śmieci,
- wykonanie nasadzeń – zieleń niska.
- wykonanie dwóch furtek w istniejącym ogrodzeniu.
2. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:
- powierzchnia placu zabaw - 238,16 m2;
- powierzchnia dojść do placu zabaw - 36,83 m2;
- powierzchnia biologicznie czynna – 6,68 m2;
- powierzchnia utwardzenia z kostki brukowej – 72,01 m2;
- powierzchnia z nawierzchni elastycznej - 177,66 m2.
2. Szczegółowy zakres robót został wyszczególniony w załącznikach do swz – dokumentacji technicznej do zgłoszenie robót, szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót.
UWAGA!
W ww. dokumentach pojawiają się roboty związane z wykonaniem: ogrodzenia i montażem oświetlenia solarnego, które nie wchodzą w zakres niniejszego zamówienia publicznego i nie należy ich brać pod uwagę do przygotowania oferty. Roboty te nie będą realizowane za wyjątkiem dwóch furtek wejściowych, przewidzianych do montażu w istniejącym ogrodzeniu.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-09-07 10:00

Po zmianie:
2021-09-10 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-09-07 11:00

Po zmianie:
2021-09-10 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-10-05

Po zmianie:
2021-10-08

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.