eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Iwkowa › Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa - część IIOgłoszenie z dnia 2023-04-06


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Modernizacja szlaków turystycznych w Gminie Iwkowa - część II

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA IWKOWA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851660720

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 468

1.4.2.) Miejscowość: Iwkowa

1.4.3.) Kod pocztowy: 32-861

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL217 - Tarnowski

1.4.7.) Numer telefonu: 146844010

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@iwkowa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.iwkowa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00167416

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-04-06

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00143219

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.6. Główny kod CPV

Przed zmianą:
Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Po zmianie:
Roboty budowlane

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.7. Dodatkowy kod CPV

Przed zmianą:
Roboty budowlane w zakresie altan,Mapy,Tablice

Po zmianie:
Mapy,Tablice

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 10:00

Po zmianie:
2023-04-17 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-12 12:00

Po zmianie:
2023-04-17 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-11

Po zmianie:
2023-05-16

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Advertisement

Crafted in Japan

18.09.23

Hybrydowa Mazda CX-60
o mocy 327KM

REKLAMA

Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.