eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Krak闚 › Przedmiotem post瘼owania jest wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sieni, holu i klatki schodowej w budynku kamienicy przy ul. S這wackiego 15 w KrakowieOg這szenie z dnia 2022-05-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Przedmiotem post瘼owania jest wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sieni, holu i klatki schodowej w budynku kamienicy przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: UNIWERSYTET JAGIELLO垶KI

1.3.) Oddzia zamawiaj帷ego: Dzia Zam闚ie Publicznych UJ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000001270

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: ul. Go喚bia 24

1.5.2.) Miejscowo嗆: Krak闚

1.5.3.) Kod pocztowy: 31-007

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: ma這polskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL213 - Miasto Krak闚

1.5.7.) Numer telefonu: +48 12 663 39 42

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: artur.wyrwa@uj.edu.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.uj.edu.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://przetargi.uj.edu.pl/

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - jednostka sektora finans闚 publicznych - uczelnia publiczna

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Przedmiotem post瘼owania jest wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sieni, holu i klatki schodowej w budynku kamienicy przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-c649a9ba-b412-11ec-97c7-b646b0ba23df

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00166326

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-05-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Nie

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00110001/02

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: 80.272.147.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem post瘼owania jest wy這nienie Wykonawcy w zakresie wykonania remontu sieni, holu i klatki schodowej w budynku kamienicy przy ul. S這wackiego 15 w Krakowie, realizowanego na podstawie decyzji o pozwoleniu na budow nr 1301/6740.2/2019 z dnia 16 grudnia 2019 roku znak AU-01-2.6740.2.1011.2019.MAM, wydanej przez Prezydenta Miasta Krakowa dla zamierzenia budowlanego pod nazw: „Remont sieni, holu i klatki schodowej wraz z modernizacj uk豉du zasilania budynku polegaj帷 na wyniesieniu uk豉d闚 pomiarowo-rozliczeniowych poza lokale mieszkalne, wymian istniej帷ych wewn皻rznych linii zasilaj帷ych tablic pi皻rowych wraz z przebudow o鈍ietlenia cz窷ci wsp鏊nych (o鈍ietlenie awaryjne i ewakuacyjne, wymiana o鈍ietlenia podstawowego
i obwod闚 zasilaj帷ych wind osobow), instalacji elektrotechnicznych w budynku kamienicy przy ul. S這wackiego 15, dz.nr1, obr.116 字鏚mie軼ie-Krak闚”

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45262710-1 - Konserwacja fresk闚

45410000-4 - Tynkowanie

45440000-3 - Roboty malarskie iszklarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 3 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Zamawiaj帷y na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zam闚ie publicznych uniewa積ia przedmiotowe post瘼owanie z uwagi na fakt, i cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni窺z cen przewy窺za kwot, kt鏎 zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam闚ienia.

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.