eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Skar篡sko-Kamienna › Wymiana kabiny d德igu osobowego w budynku Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w Skar篡sku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sk這dowskiej-Curie przy ul. Ekonomii 4Og這szenie z dnia 2022-05-18


Powi您ane og這szenia:

Og這szenie o wyniku post瘼owania
Roboty budowlane
Wymiana kabiny d德igu osobowego w budynku Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w Skar篡sku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sk這dowskiej-Curie przy ul. Ekonomii 4

SEKCJA I - ZAMAWIAJ。Y

1.1.) Rola zamawiaj帷ego

Post瘼owanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiaj帷ego

1.2.) Nazwa zamawiaj帷ego: Zesp馧 Opieki Zdrowotnej w Skar篡sku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. M. Sk這dowskiej-Curie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000308318

1.5) Adres zamawiaj帷ego

1.5.1.) Ulica: Szpitalna 1

1.5.2.) Miejscowo嗆: Skar篡sko-Kamienna

1.5.3.) Kod pocztowy: 26-110

1.5.4.) Wojew鏚ztwo: 鈍i皻okrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL721 - Kielecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zoz.com.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: http://zoz.com.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego post瘼owania:

https://miniportal.uzp.gov.pl

1.7.) Rodzaj zamawiaj帷ego: Zamawiaj帷y publiczny - inny zamawiaj帷y


Samodzielny Publiczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej

1.8.) Przedmiot dzia豉lno軼i zamawiaj帷ego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Og這szenie dotyczy:

Zam闚ienia publicznego

2.2.) Og這szenie dotyczy us逝g spo貫cznych i innych szczeg鏊nych us逝g: Nie

2.3.) Nazwa zam闚ienia albo umowy ramowej:

Wymiana kabiny d德igu osobowego w budynku Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w Skar篡sku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sk這dowskiej-Curie przy ul. Ekonomii 4

2.4.) Identyfikator post瘼owania: ocds-148610-a1473abf-c617-11ec-b879-9a86e5ac3946

2.5.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00166278

2.6.) Wersja og這szenia: 01

2.7.) Data og這szenia: 2022-05-18

2.8.) Zam闚ienie albo umowa ramowa zosta造 uj皻e w planie post瘼owa: Tak

2.9.) Numer planu post瘼owa w BZP: 2022/BZP 00021048/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu post瘼owa:

1.1.1 Dostawa i monta wind w budynkach szpitalnych

2.11.) Czy zam闚ienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zam闚ienie/umowa ramowa by這 poprzedzone og這szeniem o zam闚ieniu/og這szeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer og這szenia: 2022/BZP 00137400/01

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zam闚ienia wraz z podstaw prawn Zam闚ienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAM紟IENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP.382.5.BD.2022

4.2.) Zamawiaj帷y udziela zam闚ienia w cz窷ciach, z kt鏎ych ka盥a stanowi przedmiot odr瑿nego post瘼owania: Nie

4.4.) Rodzaj zam闚ienia: Roboty budowlane

4.5.1.) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia

Przedmiotem zam闚ienia jest wymiana kabiny d德igu osobowego w budynku Zespo逝 Opieki Zdrowotnej w Skar篡sku - Kamiennej Szpitala Powiatowego im. Marii Sk這dowskiej-Curie przy ul. Ekonomii 4, na now.
Szczeg馧owy zakres rob鏒 zawiera dokumentacja techniczna stanowi帷a za陰cznik nr 1 i 2 do SWZ. Natomiast przedmiary maj charakter pomocniczy, informacyjny (za陰cznik nr 3 do SWZ).

4.5.3.) G堯wny kod CPV: 45210000-2 - Roboty budowlane wzakresie budynk闚

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45313100-5 - Instalowanie wind

45442100-8 - Roboty malarskie

45450000-6 - Roboty budowlane wyko鎍zeniowe, pozosta貫

SEKCJA V ZAKO哸ZENIE POST襾OWANIA

5.1.) Post瘼owanie zako鎍zy這 si zawarciem umowy albo uniewa積ieniem post瘼owania: Post瘼owanie/cze嗆 post瘼owania zako鎍zy豉 si uniewa積ieniem

5.2.) Podstawa prawna uniewa積ienia post瘼owania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna uniewa積ienia post瘼owania:

Po dniu otwarcia ofert dostrze穎no rozbie積o軼i pomi璠zy tre軼i Og這szenia o zam闚ieniu a tre軼i Specyfikacji warunk闚 zam闚ienia (SWZ), polegaj帷 na wskazaniu r騜nych termin闚 wykonania zam闚ienia. W SWZ okre郵ono b喚dnie, i planowany termin wykonania zam闚ienia to 2 miesi帷e od daty przekazania placu budowy. Natomiast w Og這szeniu o zam闚ieniu okre郵ono, i planowany termin wykonania zam闚ienia to 6 miesi璚y od daty przekazania placu budowy.
Bior帷 pod uwag, i tre嗆 Og這szenia o zam闚ieniu winna by sp鎩na z tre軼i Specyfikacji warunk闚 zam闚ienia, zatem rozbie積o軼i pomi璠zy tymi dwoma dokumentami powoduj, 瞠 post瘼owanie zosta這 obarczone wad uniemo磧iwiaj帷 zawarcie umowy w sprawie zam闚ienia publicznego. Uchybienie w zakresie okre郵enia terminu realizacji zam闚ienia, nie mo瞠 by w tym momencie skorygowane. Istotna rozbie積o嗆 pomi璠zy Og這szeniem o zam闚ieniu a SWZ ma realny wp造w na kr庵 wykonawc闚, kt鏎zy mogliby ubiega si o przedmiotowe zam闚ienie, zatem ma realny wp造w na wynik post瘼owania.
Ponadto zgodnie z art. 457 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zam闚ie publicznych umowa w sprawie zam闚ienia publicznego podlega uniewa積ieniu, je瞠li zosta豉 zawarta z naruszeniem przepis闚 ustawy Prawo zam闚ie publicznych.
W zwi您ku z powy窺zym Zamawiaj帷y, zgodnie z art. 255 pkt 6) w zwi您ku z art. 457 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zam闚ie publicznych, uniewa積ia post瘼owanie o udzielenie zam闚ienia publicznego, gdy uchybienie polegaj帷e na istotnych r騜nicach w okre郵eniu terminu realizacji zam闚ienia, powoduje uniewa積ienie post瘼owania.

SEKCJA VI OFERTY

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosk闚: 2

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od M同: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twach EOG innych ni pa雟two zamawiaj帷ego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawc闚 z siedzib w pa雟twie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawieraj帷ych ra膨co nisk cen lub koszt: 0

Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.