eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jastrzębie-Zdrój › Dostawa urządzeń zabawowychOgłoszenie z dnia 2023-03-31


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa urządzeń zabawowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miasto Jastrzębie-Zdrój

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276255358

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Aleja Józefa Piłsudskiego 60

1.4.2.) Miejscowość: Jastrzębie-Zdrój

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-335

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 324785133

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: bzp@um.jastrzebie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/um_jastrzebiezdroj

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00159478

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-31

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00153647

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.11. Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów

Przed zmianą:
1) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1;
2) Informacja na temat oferowanych urządzeń wraz z wizualizacją oferowanego urządzenia – według załącznika nr 1a;
3) Wyliczenie wartości zamówienia – według załącznika nr 1b
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - według załącznika nr 3a (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 5 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego;
6) Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – według załącznika nr 6 (jeżeli dotyczy);
7) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

Po zmianie:
1) Formularz ofertowy - według załącznika nr 1;
2) Informacja na temat oferowanych urządzeń wraz z wizualizacją oferowanego urządzenia – według załącznika nr 1a;
3) Wyliczenie wartości zamówienia – według załącznika nr 1b
4) Oświadczenie podmiotu udostępniającego swoje zasoby o spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - według załącznika nr 3a (jeżeli dotyczy);
5) Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby – według załącznika nr 5 lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów - jeżeli wykonawca polega na zdolnościach podmiotu trzeciego;
6) Pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy);

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 09:00

Po zmianie:
2023-04-07 09:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-04-06 09:15

Po zmianie:
2023-04-07 09:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-05-05

Po zmianie:
2023-05-06

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.