eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zawiercie › "Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. przy u.l. Westerplatte nr 6 i ul. Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na dz. 13/8 w Z-ciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione".Ogłoszenie z dnia 2023-03-17


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania bud. przy u.l. Westerplatte nr 6 i ul. Niedziałkowskiego nr 3 wraz z przynależną komórką na dz. 13/8 w Z-ciu z przeznaczeniem na mieszkania chronione”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.2.) Oddział zamawiającego: GMINA ZAWIERCIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 276258871

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: LEŚNA 2

1.4.2.) Miejscowość: Zawiercie

1.4.3.) Kod pocztowy: 42-400

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL22B - Sosnowiecki

1.4.7.) Numer telefonu: +48 32 494 12 74, +48 32 494 12 67

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@zawiercie.eu

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zawiercie.eu

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00141053

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-17

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00139577

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:00

Po zmianie:
2023-04-03 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-03-31 10:30

Po zmianie:
2023-04-03 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.