eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siedlce › Dostawa płytek odciskowych, podłoży i pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2023-03-15


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa płytek odciskowych, podłoży i pożywek dla Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Warszawie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 8212068188

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Kazimierzowska 29

1.4.2.) Miejscowość: Siedlce

1.4.3.) Kod pocztowy: 08-110

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 25 632 64 59

1.4.8.) Numer faksu: 25 632 55 84

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: wiw@wiw.mazowsze.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.wiw.mazowsze.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00136483

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-03-15

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00135234

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.2. Fakultatywne podstawy wykluczenia

Przed zmianą:
Art. 109 ust. 1 pkt 4,Art. 109 ust. 1 pkt 8,Art. 109 ust. 1 pkt 9,Art. 109 ust. 1 pkt 10

Po zmianie:
Art. 109 ust. 1 pkt 4

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.