eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rybnik › "Wymiana nawierzchni sztucznej boiska Orlik Niedobczyce"Ogłoszenie z dnia 2021-07-19


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00119699 z dnia 2021-07-19

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
„Wymiana nawierzchni sztucznej boiska Orlik Niedobczyce”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rybniku

1.2.) Oddział zamawiającego: MOSIR

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000330045

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gliwicka 72

1.4.2.) Miejscowość: Rybnik

1.4.3.) Kod pocztowy: 44-200

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL227 - Rybnicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: mosir.zam@miastorybnik.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://mosir.rybnik.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


Sport i Rekreacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00119699

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-19

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00106145/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
Wykonawca w ramach potwierdzenia, iż trawa wykonana w ramach zamówienia spełnia wszelkie normy oraz jest odpowiedniej jakości. W związku z tym Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com),
b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),
c) Certyfikat FIFA QUALITY PRO dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shockpad, granulat EPDM z recyklingu)
d) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REACH w zakresie zawartości metali ciężkich oraz WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych).
e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu). Atest musi potwierdzać, że nawierzchnię można stosować w obiektach zamkniętych.
f) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,
g) Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 140 000,
h) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
i) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego, z poświadczeniem producenta potwierdzającym termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
j) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

Po zmianie:
Wykonawca w ramach potwierdzenia, iż trawa wykonana w ramach zamówienia spełnia wszelkie normy oraz jest odpowiedniej jakości. W związku z tym Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:
a) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),
b) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REACH w zakresie zawartości metali ciężkich oraz WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych).
c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu). Atest musi potwierdzać, że nawierzchnię można stosować w obiektach zamkniętych.
d) Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 140 000,
e) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
f) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego, z poświadczeniem producenta potwierdzającym termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
g) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
a) Raport z badań przeprowadzony przez specjalistyczne laboratorium rekomendowane przez FIFA (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM), potwierdzający zgodność jej parametrów z FIFA Quality Concept for Football Turf (edycja 2015) dla poziomu min. Quality oraz potwierdzający posiadanie wszystkich parametrów technicznych nie gorszych od wymaganych (dostępny na www.FIFA.com),
b) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),
c) Certyfikat FIFA QUALITY PRO dla oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shockpad, granulat EPDM z recyklingu)
d) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REACH w zakresie zawartości metali ciężkich oraz WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych).
e) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu). Atest musi potwierdzać, że nawierzchnię można stosować w obiektach zamkniętych.
f) Badanie potwierdzające, że nawierzchnia wraz z wypełnieniem spełnia wymagania normy PN-EN 13501-1+A1:2010 dla materiałów podłogowych klasy min Cfl-s1 jako materiał trudno zapalny,
g) Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 140 000,
h) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
i) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego, z poświadczeniem producenta potwierdzającym termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
j) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

Po zmianie:
Wykonawca w ramach potwierdzenia, iż trawa wykonana w ramach zamówienia spełnia wszelkie normy oraz jest odpowiedniej jakości. W związku z tym Wykonawca wraz z ofertą ma obowiązek przedłożyć następujące dokumenty:
a) Badanie na zgodność z normą EN 15330-1:2013 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi systemu nawierzchni (trawa syntetyczna, shockpad prefabrykowany, zasyp EPDM),
b) Raport z badań przeprowadzony przez akredytowany Instytut, dotyczący oferowanego granulatu gumowego EPDM recykling, potwierdzający zgodność z Rozporządzeniem WE 1907/2006 REACH w zakresie zawartości metali ciężkich oraz WWA (wielopierścienowych węglowodorów aromatycznych).
c) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej nawierzchni i wypełnienia (piasek kwarcowy oraz EPDM z recyklingu). Atest musi potwierdzać, że nawierzchnię można stosować w obiektach zamkniętych.
d) Raport z badań potwierdzający wynik testu Lisport (dla dowolnego włókna) na ilość cykli: min. 140 000,
e) Karta techniczna nawierzchni potwierdzona przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni,
f) Karta techniczna oferowanego granulatu gumowego, z poświadczeniem producenta potwierdzającym termin gwarancji wymagany przez Zamawiającego.
g) Autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.
Zamawiający zaakceptuje równoważne przedmiotowe środki dowodowe złożone przez Wykonawcę, jeśli potwierdzą, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają określone przez zamawiającego wymagania, cechy lub kryteria.

2021-07-19 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.