eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Siemień › Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w SiemieniuOgłoszenie z dnia 2022-04-08


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ZPO w Siemieniu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA SIEMIEŃ

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 030237693

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Stawowa 1b

1.4.2.) Miejscowość: Siemień

1.4.3.) Kod pocztowy: 21-220

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL811 - Bialski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: fundusze@siemien.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: ugsiemien.bip.lubelskie.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00115217

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-04-08

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00101963/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (budowa ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, drenażu, utwardzenia oraz montaż małej architektury). Boisko będzie wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne (oświetlenie LED, nawierzchnię poliuretanową). W obrębie kompleksu znajdą się: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki. Zadanie będzie realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 248 położonej w miejscowości Siemień, w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowa boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej, w skład którego wchodzą:
• boisko do piłki ręcznej
• dwa boiska do koszykówki
• dwa boiska do siatkówki
• kort tenisowy
2) budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych
3) budowa ogrodzenia
4) wykonanie oświetlenia terenu wg części elektrycznej projektu technicznego
5) montaż monitoringu wg części elektrycznej projektu technicznego
6) wykonanie odwodnienia wg części sanitarnej projektu technicznego
7) zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników,
8) dostawa i montaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze na śmieci, ławki multimedialne, ławki sportowe, stoliki szachowe, stojaki na rowery

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia obejmuje budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Placówek Oświatowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu przyległego (budowa ogrodzenia, oświetlenia, monitoringu, drenażu, utwardzenia oraz montaż małej architektury). Boisko będzie wyposażone w innowacyjne rozwiązania technologiczne (oświetlenie LED, nawierzchnię poliuretanową). W obrębie kompleksu znajdą się: boisko wielofunkcyjne, kort tenisowy, 2 boiska do koszykówki, 2 boiska do siatkówki. Zadanie będzie realizowane na działce o numerze ewidencyjnym 248 położonej w miejscowości Siemień, w obrębie ewidencyjnym Kolonia Siemień.
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:
1) budowa boiska wielofunkcyjnego, o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie dynamicznej, w skład którego wchodzą:
• boisko do piłki ręcznej
• dwa boiska do koszykówki
• dwa boiska do siatkówki
• kort tenisowy
2) budowa nowych ciągów pieszo-jezdnych
3) budowa ogrodzenia
4) wykonanie oświetlenia terenu wg części elektrycznej projektu technicznego
5) montaż monitoringu wg części elektrycznej projektu technicznego
6) instalacja nagłośnienia terenu boiska
7) wykonanie odwodnienia wg części sanitarnej projektu technicznego
8) zagospodarowanie terenu, w tym zagospodarowanie zieleni - nasadzenia drzew i krzewów, wykonanie trawników,
9) dostawa i montaż urządzeń małej architektury - ławki, kosze na śmieci, ławki multimedialne, ławki sportowe, stoliki szachowe, stojaki na rowery

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
NIE

Po zmianie:
TAK

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:

Po zmianie:
Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:
1) Certyfikat IAAF lub równoważny dla grubości zgodnej z grubością systemu nawierzchni min. 13mm
2) Aktualne badania na zgodność z normą EN/PN-EN 14877 lub równoważną
3) Sprawozdanie z wyników badań potwierdzających bezpieczeństwo ekologiczne na zgodność z normami DIN V 18035-6:2014 lub równoważną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej, w tym zawartość substancji szkodliwych (między innymi metali ciężkich), wydane przez akredytowane laboratorium,
4) Aktualny Atest PZH lub równoważny
5) Kartę techniczną oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzoną przez jej producenta, która zawiera parametry oferowanej nawierzchni.
6) Autoryzację producenta (w oryginale) syntetycznej nawierzchni sportowej, wystawioną dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
7) Próbkę oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej o wymiarach minimum 10 x 10 cm z oznaczeniem producenta i typu oferowanego produktu
Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.