eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Witkowo › Renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w WitkowieOgłoszenie z dnia 2021-07-09


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00109387 z dnia 2021-07-09

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Renowacja elewacji frontowej i szczytowej kamienicy przy ul. Poznańskiej 16 w Witkowie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina i Miasto Witkowo

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 311019467

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Gnieźnieńska

1.4.2.) Miejscowość: Witkowo

1.4.3.) Kod pocztowy: 62-230

1.4.4.) Województwo: wielkopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL414 - Koniński

1.4.7.) Numer telefonu: 614778194

1.4.8.) Numer faksu: 614778855

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@witkowo.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.witkowo.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00109387

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-07-09

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00092787/02

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 02

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-07-12 12:00

Po zmianie:
2021-07-14 12:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-07-12 13:00

Po zmianie:
2021-07-14 13:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-08-10

Po zmianie:
2021-08-12

SEKCJA IV INFORMACJE DODATKOWE

W związku z zadanymi pytaniami w postępowaniu, Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert
2021-07-09 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.