eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzybórz › Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych ZamawiającegoOgłoszenie z dnia 2023-02-14


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadań inwestycyjnych Zamawiającego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Międzybórz

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 250854889

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Kolejowa 13

1.4.2.) Miejscowość: Międzybórz

1.4.3.) Kod pocztowy: 56-513

1.4.4.) Województwo: dolnośląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL518 - Wrocławski

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: umig@miedzyborz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.miedzyborz.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00095291

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-02-14

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00089489

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
Inspektor nadzoru robót konstrukcyjno -budowlanych koordynator branż

Po zmianie:
Inspektor nadzoru robót budowlanych koordynator branż dla zadania Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego w Międzyborzu, Termomodernizacja Szkoły Podstawowej im. Jerzego Badury w Międzyborzu. Pełna dokumentacja robót do wglądu znajduje się w siedzibie Zamawiającego

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
Inspektor nadzoru robót sanitarnych i c.o

Po zmianie:
Inspektor nadzoru robót budowlanych i koordynator branż dla zadania Budowa i odtworzenie infrastruktury dróg miejskich po wykonaniu kanalizacji sanitarnej i inwestycji towarzyszących w mieście Międzybórz

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
Inspektor nadzoru robót elektrycznych

Po zmianie:
Inspektor nadzoru robót budowlanych i koordynator branż dla zadania Modernizacja urzędu w celu poprawy izolacji cieplnej budynku oraz stworzenia sali sesyjnej i pomieszczeń MGOPS w Międzyborzu

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
Inspektor nadzoru robót drogowych

Po zmianie:
Inspektor nadzoru robót budowlanych i koordynator branż dla zadania Budowa sieci wodociągowej przesyłowej zaopatrujące w wodę do celów bytowo – gospodarczych mieszkańców w m. Międzybórz i m. Ose gm

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.10. Ofertę można składać na

Przed zmianą:
jedną część

Po zmianie:
wszystkie części

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.11. Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy

Przed zmianą:
TAK

Po zmianie:
NIE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.12. Maksymalna liczba części, jaka może zostać udzielona jednemu wykonawcy

Przed zmianą:
1

Po zmianie:

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 1, Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
8

Po zmianie:
9

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 2, Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:
6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3, Część zamówienia nr 3)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:
6

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - miesiące (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 4, Część zamówienia nr 4)

Przed zmianą:
10

Po zmianie:
6

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.9. Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:
NIE

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:00

Po zmianie:
2023-02-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-02-17 10:30

Po zmianie:
2023-02-22 10:30

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.