eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Jarosław › Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitalaOgłoszenie z dnia 2023-02-13


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitala

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SPECJALISTYCZNY PSYCHIATRYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ IM.PROF.ANTONIEGO KĘPIŃSKIEGO W JAROSŁAWIU

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000296638

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Tadeusza Kościuszki 18

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 621 46 11

1.5.8.) Numer faksu: 16 621 24 45

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@spzozjaroslaw.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://spzozjaroslaw.pl/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

https://portal.smartpzp.pl/pcmrzeszow

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - inna państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa podstawowych środków czystości dla potrzeb szpitala

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fe633cb5-971f-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00092821

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-13

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00039343/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa środków czystości: mydła w płynie, płynu do mycia naczyń, papieru toaletowego, ręczników papierowych itp. dla potrzeb Szpitala

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00041051

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: ZP-3502/03/2023

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 294025,68 PLN

4.4.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Krem do rąk glicerynowy 100 ml 780 szt.
2 Środek do udrażniania rur 500 g w żelu 10 szt.
3 Mydło toaletowe w kostce 100g 2200 szt.
4 Pasta BHP 0,5 kg 150 szt.
5 Płyn do mycia naczyń 0,5 l 40 szt.
6 Proszek do szorowania 0.5 kg 360 szt.
7 Krem do golenia 65-75 ml 120 szt.
8 Pędzle do golenia 120 szt.
9 Maszynki do golenia 2 ostrza 1x użytku 550 szt.
10 Zmywaki szorstkie o wym. 12x15 cm 50 szt.
11 Gąbki-ścierka wzmocniona siatką 200 szt.
12 Końcówka mopa duża sznurkowa 15 szt.
13 Mopy z drążkiem + wiadro z sitem 7 szt.
14 Przepychacze gumowe 10 szt.
15 Rękawice gospodarcze powlekane nitrylem 550 par
16 Rękawice gumowe gospodarcze 40 par
17 Szczotki drewniane do szorowania z kijem /ryżowe/ 50 szt.
18 Szczotki ryżowe bez kija 50 szt.
19 Szczotka klozetowa 60 szt.
20 Szczotka włosiana drewniana dł. 35 cm z kijem 50 szt.
21 Szczotka zmiotka +szufelka 70 szt.
22 Kije drewniane do szczotek drewnianych 100 szt.
23 Ścierki do naczyń domowe o wym 50- 51x30-31 cm 320 szt.
24 Czyściki gąbczaste nie rysujące powierzchni 500 szt.
25 Ścierki do podłogi dobrze wchłaniające wodę wym. 45x60 cm 18 szt.
26 Worki czarne na śmiecie poj. 60 l a = 50 szt 2200 opak
27 Worki na śmiecie czarne poj. 35 l.a= 50 szt. 100 opak
28 Worki polietylenowe czarne o wym. 900x1200 gr.0,08 11000 szt.
29 Worki niebieskie 800x1100 gr 0,08 mm 6000 szt.
30 Worki żółte o wym 800x1100 cm gr. 0,08 mm 7000 szt.
31 Worki polietylenowe żółte o poj. 60 l gr. 0.08 mm 200 szt.
32 Worki polietylenowe niebieskie o poj. 60 l , gr. 0,08 mm 200 szt.
33 Zmywaki metalowe szorstkie 80 szt.
34 Żarówki 100 WAT 20 szt.
35 Żarówki 40 WAT 20 szt.
36 Żarówki 60 WAT 20 szt.
37 Żarówki 75 WAT 20 szt.
38 Środek emulsja do nabłyszczania i konserwacji wykładzin PCV poj. 750 ml 50 szt.
39 Środek emulsja do nabłyszczania i konserwacji podłóg z drewna o poj. 750 ml 40 szt.
40 Rękawice foliowe 1x użytku 4000 par
41 Środek do konserwacji mebli 250 ml spray 40 szt.
42 Środek w płynie do mycia i konserwacji parkietu poj.750 ml 30 szt.
43 Proszek do prania rzeczy kolorowych 110 kg.
44 Muchozol w areozolu 5 szt.
45 Preparat pleśniobojczy o poj. 0,5 l 15 szt.
46 Kostka do WC 35 - 40 g 140 szt.
47 Szampon uniwersalny do mycia wlosów o poj. 1 litr 50 szt.
48 Worki niebieskie wiązane tasiemką 120 l 1300 szt.
49 Worki niebieskie 60 l wiązane tasiemką 2200 szt.
50 Środek w plynie do mycia paneli 750 ml 50 szt.
51 Worki polietylenowe brazowe o poj 60 l, gr 0,08 mm 700 szt.
52 Worki brązowe polietylenowe o wym. 800x1100 cm , gr 0,08 mm 2000 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39224000-8 - Miotły i szczotki i inne artykuły różnego rodzaju

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

19520000-7 - Produkty z tworzyw sztucznych

4.5.5.) Wartość części: 96939,73 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1 Mydło w płynie z gliceryną w karnistrach 5 l wykonanych z tworzywa HDPE z podziałką 0,5-5l ., przeznaczone do wszystkich rodzajów skóry , nie wywołujący reakcji alergicznych posiadający świeży zapach kwiatowy , pH 5,5 460 szt.
2 Skoncentrowany płyn do mycia naczyń w karnistrach 5 l skład: 5-15% anionowych składników powierzchniowo czynnych, mniej niż 5% niejonowych składników powierzchniowo czynnych , z kompozycją zapachową , zawierający konserwanty i glicerynę, zapach lemon lub podobny 400 szt.
3 Papier toaletowy w małej rolce. Wykonany z wyselekcjonowanej 2 warstwowej makulatury w kolorze białym. Gramatura minimum 2x16g/m2. Długość rolki 55 mb- 500 odcinków, średnica tulei 4,20 cm , szerokość rolki 9,40 cm, średnica rolki 12,5-13 cm. Sposób pakowania nie więcej niż 48 rolek w opakowaniu zbiorczym, oraz nie więcej niż 8 rolek w opakowaniu jednostkowym 14000 szt.
4 Ręczniki jednorazowego użytku , kuchenne , dwuwarstwowy, biały - szerokość rolki 220-230 mm, 92 listki o wymiarze 220x220-230 mm. (tolerancja ±1%), ulegające biodegradacji. Gramatura papieru [g/m²]: min. 22 g/m². Produkowany z czystej celulozy. 18000 szt.
5 Ręcznik papierowy w roli wykonany z czystej 2 warstwowej celulozy w technologii, zwiększającej wytrzymałość w stanie mokrym, gramatura 2x18g/m2, kolor biały minimum 85 % bieli, długość rolki100mb , szerokość rolki 21 cm, średnica zewnętrzna roki 18,5 cm 800 szt.
6 Dozownik do ręcznika w roli posiadający system dozowania pojedynczych listków ręcznika, długość odcinanego listka ręcznika 23-25 cm. Wymiary dozownika nie większe niż 34 cm wysokość, 31 cm szerokość, 21,5 głębokość. Dozownik wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS w kolorze białym .Dozownik powinien być przystosowany do dozowania ręczników z pozycji Nr 5 25 szt.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk i serwety

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33763000-6 - Ręczniki papierowe do rąk

33711900-6 - Mydło

4.5.5.) Wartość części: 197085,95 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W dniu 31.01.2023r. Wykonawca Jontex złożył pismo w którym wskazał na błędną stawkę VAT w ofercie Wykonawcy PWJ Sekunda&Sobuś w pozycji numer 45-Preparat pleśniobojczy o poj. 0,5 l. jest 23% a powinno być 8%. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu w załączniku numer 2 – formularz cenowy wskazał w wyżej wymienionej pozycji wartość VAT w wysokości 23% co skutkuje, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający podjął decyzje o unieważnieniu postępowania w części 1 w związku z art. 255 ust 6. Postępowanie zostanie powtórzone w tej części na poprawionym formularzu cenowym.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 1

6.1.1.) Liczba otrzymanych ofert wariantowych: 0

6.1.2.) Liczba ofert dodatkowych: 0

6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 1

6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 163829,85 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 163829,85 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 163829,85 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)

7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie

Wykonawca

7.2.) Wielkość przedsiębiorstwa wykonawcy: Mikro przedsiębiorca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PWJ SEKUNDA & SOBUŚ SP. J.

7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151800151

7.3.3) Ulica: Sonina 493 G

7.3.4) Miejscowość: Łańcut

7.3.5) Kod pocztowy: 37-100

7.3.6.) Województwo: podkarpackie

7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2023-02-09

8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 163829,85 PLN

8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.