eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Rzeszów › Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiegoOgłoszenie z dnia 2023-02-08

Ogłoszenie o zamówieniu
Usługi
Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000658142

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul.Maurycego Mochnackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-016

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 74 70 223

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zam-publ@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.gov.pl/web/kwpsp-rzeszow

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność

ochrona przeciwpożarowa

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6842137547

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Niepodległości 6

1.5.2.) Miejscowość: Krosno

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13-43-67-208

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmkrosno@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-krosno

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7952071293

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Pl. św. Floriana 1

1.5.2.) Miejscowość: Przemyśl

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 676 46 22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@przemysl.kmpsp.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-przemysl

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8132923993

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mochnackiego 4

1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów

1.5.3.) Kod pocztowy: 35-016

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 862 42 76

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmrzeszow@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-rzeszow

Zamawiający 5

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tarnobrzegu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8671886236

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Targowa 3

1.5.2.) Miejscowość: Tarnobrzeg

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 823 35 07

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kmtarnobrzeg@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kmpsp-tarnobrzeg

Zamawiający 6

1.2.) Nazwa zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-brzozow

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6861444115

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Mickiewicza 1

1.5.2.) Miejscowość: Brzozów

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 43 41129

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpbrzozow@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-brzozow

Zamawiający 7

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Dębicy

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8721946415

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Poddęby 6A

1.5.2.) Miejscowość: Dębica

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 14 681 28 55

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpdebica@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-debica

Zamawiający 8

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jarosławiu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7921808686

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Morawska 2,

1.5.2.) Miejscowość: Jarosław

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16307 12 10

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpjaroslaw@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-jaroslaw

Zamawiający 9

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6851953619

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Adama Mickiewicza 33

1.5.2.) Miejscowość: Jasło

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 443 58 00

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpjaslo@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-jaslo

Zamawiający 10

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8141466756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Piekarska 13

1.5.2.) Miejscowość: Kolbuszowa

1.5.3.) Kod pocztowy: 36-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2271323

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpkolbuszowa@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-kolbuszowa

Zamawiający 11

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Lesku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6881199073

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jana Pawła II 2

1.5.2.) Miejscowość: Lesko

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-600

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 469 62 91

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kplesko@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-lesko

Zamawiający 12

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Leżajsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8161455253

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Opalińskiego 6

1.5.2.) Miejscowość: Leżajsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 017 2421459

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kplezajsk@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-lezajsk

Zamawiający 13

1.2.) Nazwa zamawiającego: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ŁAŃCUCIE

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8151524886

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Grunwaldzka 68

1.5.2.) Miejscowość: Łańcut

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 225-29-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kplancut@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-lancut

Zamawiający 14

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Mielcu

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8171756559

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sienkiewicza 54

1.5.2.) Miejscowość: Mielec

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-300

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 780 09 70

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpmielec@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-mielec

Zamawiający 15

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Nisku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652079641

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Nowa 42

1.5.2.) Miejscowość: Nisko

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-400

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 8414778

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpnisko@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-nisko

Zamawiający 16

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Przeworsku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7941524756

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Krasickiego 7

1.5.2.) Miejscowość: Przeworsk

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-200

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL822 - Przemyski

1.5.7.) Numer telefonu: 16 649-11-80

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpprzeworsk@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-przeworsk

Zamawiający 17

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8181464456

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Św. Floriana 6

1.5.2.) Miejscowość: Ropczyce

1.5.3.) Kod pocztowy: 39-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17 2210151

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpropczyce@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-ropczyce

Zamawiający 18

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Sanoku

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6871646553

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Wincentego Witosa 60

1.5.2.) Miejscowość: Sanok

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-500

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 46 58 900

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpsanok@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-sanok

Zamawiający 19

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Panstwowej Straży Pożarnej w Stalowej Woli

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 8652078995

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Al. Jana Pawła II 27

1.5.2.) Miejscowość: Stalowa Wola

1.5.3.) Kod pocztowy: 37-450

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL824 - Tarnobrzeski

1.5.7.) Numer telefonu: 15 842 65 11

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpstwola@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-stalowa-wola

Zamawiający 20

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Strzyżowie

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 819 14 69 165

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Sportowa 20

1.5.2.) Miejscowość: Strzyżów

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-100

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski

1.5.7.) Numer telefonu: 17276-10-01

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpstrzyzow@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-strzyzow

Zamawiający 21

1.2.) Nazwa zamawiającego: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Ustrzykach Dolnych

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6891176263

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. 1 Maja 22

1.5.2.) Miejscowość: Ustrzyki Dolne

1.5.3.) Kod pocztowy: 38-700

1.5.4.) Województwo: podkarpackie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL821 - Krośnieński

1.5.7.) Numer telefonu: 13 460 8780

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: kpustrzyki@podkarpacie.straz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.gov.pl/web/kppsp-ustrzyki-dolne

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Postępowanie przygotowuje i przeprowadza Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie. Komenda
Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie jest zobowiązana w szczególności do:
a) przygotowania dokumentacji postępowania,
b) przeprowadzenia postępowania,
c) w przypadku wniesienia odwołania - występowania w imieniu wszystkich Zamawiających przed Krajową Izbą
Odwoławczą;
d) w przypadku wniesienia skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej - występowania w imieniu wszystkich
Zamawiających przed Sądem Zamówień Publicznych;
e) zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego z Wykonawcą wybranym w postępowaniu, a ponadto
dokonywania zmian w tej umowie oraz podpisywania aneksów do tej umowy na warunkach i zasadach określonych
w SWZ, w tym jej załącznikach;
f) sporządzenia raportu z realizacji zamówienia w przypadkach określonych w art. 446 ustawy PZP.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-6677f82f-a656-11ed-9236-36fed59ea7dd

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00087379

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-02-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00059885/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.3.1 Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: 5.1 Postępowanie prowadzone jest w języku polskim w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą”, pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz
5.2 Wykonawca zamierzający wziąć udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na Platformie. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.
5.3 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (z wyjątkiem ofert) przekazywane są przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem formularza na Platformie: „wyślij wiadomość do zamawiającego”.
5.4 Ofertę należy złożyć na platformie pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz/proceedings
5.5 Za datę przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku “Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: 5.8 Zamawiający, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r.
w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. poz. 2452) zwane dalej: “Rozporządzenie w sprawie środków komunikacji”, określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na platformie zakupowej, tj.:
5.8.1 stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s,
5.8.2 komputer klasy PC lub MAC o następującej konfiguracji: pamięć min. 2 GB Ram, procesor Intel IV 2 GHZ lub jego nowsza wersja, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10 4, Linux, lub ich nowsze wersje,
5.8.3 zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10 0.,
5.8.4 włączona obsługa JavaScript,
5.8.5 zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący format plików .pdf,
5.8.6 Platforma działa według standardu przyjętego w komunikacji sieciowej - kodowanie UTF8,
5.8.7 Oznaczenie czasu odbioru danych przez platformę zakupową stanowi datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss) generowany wg. czasu lokalnego serwera synchronizowanego z zegarem Głównego Urzędu Miar.
5.9 Wykonawca, przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
5.9.1 akceptuje warunki korzystania z platformazakupowa.pl określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
w zakładce „Regulamin" oraz uznaje go za wiążący,
5.9.2 zapoznał i stosuje się do Instrukcji obsługi Platformy dostępnej https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje.
5.10 Zaleca się aby formaty plików wykorzystywanych przez wykonawców były zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz. U. z 2017 r. Poz. 2247).
5.11 Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem Platformy wynosi 150 MB.
5.12 Za datę:
5.12.1 przekazania oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie Platformy poprzez kliknięcie przycisku Złóż ofertę w drugim kroku i wyświetlaniu komunikatu, że oferta została złożona.
5.12.2 zawiadomień, dokumentów lub oświadczeń elektronicznych, podmiotowych środków dowodowych lub cyfrowego odwzorowania podmiotowych środków dowodowych oraz innych informacji sporządzonych pierwotnie w postaci papierowej, przyjmuje się datę kliknięcia przycisku Wyślij wiadomość po których pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do Zamawiającego.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", Zamawiający informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP,
ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów); W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej
w Rzeszowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, (17 74 70 224, ul. Mochnackiego 4, 35-016 Rzeszów 16, e-mail: iod@podkarpacie.straz.pl);
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. „Dostawa i wdrożenie urządzeń dostępowych SD-WAN w sieci teleinformatycznej Państwowej Straży Pożarnej województwa podkarpackiego”
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z ustawą z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej uPzp), w celu związanym
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz zawarcia umowy;
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 uPzp;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 uPzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza
4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
6. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach uPzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają
z uPzp;
7. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. posiada Pani/Pan:
a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO
d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
9. nie przysługuje Pani/Panu:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

10. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: WT.2370.8.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.5.) Wartość zamówienia: 287950,00 PLN

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Ubezpieczenie pojazdów Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Komend Miejskich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego. Zakres ubezpieczenia
obejmuje: ubezpieczenie auto casco oraz ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Opis przedmiotu zamówienia zawiera SWZ oraz Załącznik nr 1 - Program ubezpieczenia.
Przy wykonywaniu umów ubezpieczenia Zamawiający korzysta z usług świadczonych przez Kancelarię Brokerską
ASPERGO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-701) przy ul. Przemysłowej 13/73, na podstawie udzielonego ze strony
Zamawiającego pełnomocnictwa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 66510000-8 - Usługi ubezpieczeniowe

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

66512100-3 - Usługi ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków

66515000-3 - Usługi ubezpieczenia od uszkodzenia lub utraty

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 12 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Oferty będą oceniane przy pomocy wzorów do obliczeń punktowych oraz
skali i tabel pomocniczych zawartych w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Serwis Posprzedażny

4.3.6.) Waga: 20

Kryterium 3

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Klauzule fakultatywne

4.3.6.) Waga: 20

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

Art. 109 ust. 1 pkt 8

Art. 109 ust. 1 pkt 9

Art. 109 ust. 1 pkt 10

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający określa warunek udziału w postępowaniu w zakresie 7.2.2 uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
 zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej w następującym zakresie:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych, obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, że prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
2. Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2581, 2640 z późn. zm.),
z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – zgodnie
z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do SWZ;
3.Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, lub innego właściwego rejestru w zakresie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy jak również w celu potwierdzenia, że osoba działająca
w imieniu wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;
4. Oświadczenie o aktualności aktualności informacji zawartych w Oświadczeniu o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie następujących podstaw wykluczenia z postępowania, tj.: 108 ust. 1 pkt 1 – 6, art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego oraz art. 109 ust. 1 pkt 8-10 ustawy PZP – zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 11 do SWZ;
5. Z postępowania zostanie również wykluczony Wykonawca na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1 W celu wykazania, że brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania oraz na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu, każdy z Wykonawców składa oświadczenie, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do niniejszej Specyfikacji.
2.9.3.3 W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu w zakresie uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, Wykonawca złoży: odpowiednie zezwolenie, licencję, koncesję lub potwierdzenie wpisu do rejestru działalności regulowanej, jeżeli posiadanie jest niezbędne do świadczenia działalności ubezpieczeniowej w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2283, 2640 z późn. zm.) w następującym zakresie:
Grupa 1. Ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej:
1) świadczenia jednorazowe;
2) świadczenia powtarzające się;
3) połączone świadczenia, o których mowa w pkt 1 i 2;
4) przewóz osób.
Grupa 3. Ubezpieczenia casco pojazdów lądowych, z wyjątkiem pojazdów szynowych,
obejmujące szkody w:
1) pojazdach samochodowych;
2) pojazdach lądowych bez własnego napędu.
lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów zaświadczenie właściwego organu nadzoru, że Wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową wymaganym zakresie lub gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów oświadczenie organu uprawnionego do reprezentowania Wykonawcy, ze prowadzi on działalność ubezpieczeniową w wymaganym zakresie i nie jest konieczne posiadanie przez niego zezwolenia wraz z przytoczeniem podstawy prawnej.

5.8.) Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

9.1.2 W celu potwierdzenia, że oferowane usługi potwierdzają spełnianie wymagań określonych przez Zamawiającego w SWZ Wykonawca obowiązany będzie dostarczyć ogólne (szczególne) warunki wszystkich ubezpieczeń określonych w przedmiocie zamówienia o udzielenie którego się ubiega – przedmiotowe środki dowodowe.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Tak

5.10.) Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu po złożeniu oferty:

9.2 Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, Zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dania wezwania. Wezwanie nie zostanie wystosowane w sytuacji gdy pomimo złożenia przedmiotowego środka dowodowego, oferta podlega odrzuceniu albo zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

1.Pełnomocnictwo/umocowanie prawne, w przypadku, gdy ofertę, składane dokumenty i oświadczenia podpisuje osoba nie widniejąca w dokumentach rejestrowych.
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.
3.W odniesieniu do warunków dotyczących doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają świadczenie do realizacji, którego te zdolności są wymagane.
4.Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku ustanawiają i wskazują pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty.
2 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziale 8. Dodatkowo, każdy z Wykonawców musi posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, o której mowa w pkt 7.2.2. SWZ– Zamawiający dopuszcza możliwość, aby zakres tych uprawnień łącznie obejmował przedmiot zamówienia, na który zostanie złożona oferta przez tych Wykonawców.
3 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oświadczenia, o których mowa w pkt 9.1.1 SWZ, składa każdy z Wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w zakresie, w jakim każdy Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.
4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
5 Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zastrzega sobie prawo, przed podpisaniem umowy
w sprawie zamówienia, do żądania umowy regulującej współpracę tych podmiotów.
6 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymóg złożenia dokumentów, o których mowa w pkt 9.1. – 9.4 SWZ dotyczy każdego z Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

3. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia wymienionych poniżej zmian zapisów niniejszej Umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy tj.:
a) zmiana wysokości składki lub raty składki w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia - w przypadku zmiany wartości pojazdu (wzrostu lub spadku) a także rozliczania klauzuli automatycznego pokrycia
b) w razie konieczności zwiększenia aktualnych sum gubezpieczenia lub uzupełnienia limitów
c) korzystne dla Zamawiającego zmiany zakresu ubezpieczenia wynikające ze zmian OWU Wykonawcy oraz wprowadzenia nowych klauzul za zgodą Zamawiającego i Wykonawcy;
d) zmiany dotyczące terminów płatności, wysokości i liczby rat składki – w przypadku braku środków na zapłatę składek przez Ubezpieczonych w terminie przewidzianym w umowie oraz dokumentach ubezpieczenia, bez dodatkowej zwyżki wysokości składki przy rozłożeniu jej na raty,
e) zmiany dotyczące Ubezpieczonych i ich formy prawnej - w przypadku powstania nowych jednostek, przekształcenia, wyodrębniania, połączenia lub likwidacji, w tym zmianie zakresu wykonywanej działalności w szczególności w miejscach jej wykonywania
f) rozszerzenie zakresu ubezpieczenia na wniosek Zamawiającego i za zgodą Wykonawcy - w przypadku ujawnienia się bądź powstania nowego ryzyka ubezpieczeniowego, nie przewidzianego wcześniej
w specyfikacji,
g) zmiana zakresu ubezpieczenia wynikająca ze zmian przepisów prawnych
h) w sytuacji której Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca, o ile nowy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy, niż przewidziane przez Zamawiającego w SWZ.
i) Zmianie umowy dotyczącej poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych
4. Zamawiający przewiduje możliwość zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-02-17 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/pn/podkarpacie_straz

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-02-17 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-03-18

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak

8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

Zamawiający w celu ograniczenia liczby Wykonawców zaproszonych do negocjacji będzie stosował kryteria oceny ofert określone w pkt 13.1 SWZ (trzech Wykonawców z największą liczba punktów przyznanych w ramach ustalonych kryteriów zostanie zaproszonych do negocjacji ofert).

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.