eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.



Ogłoszenie z dnia 2021-05-28


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00068208 z dnia 2021-05-28

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa zorganizowania na terenie kraju wypoczynku letniego dla dzieci bez zabezpieczenia socjalnego, ze szkół podstawowych z terenu województwa łódzkiego.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Kuratorium Oświaty w Łodzi

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 006473248

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: al. Kościuszki 120a

1.4.2.) Miejscowość: Łódź

1.4.3.) Kod pocztowy: 90-446

1.4.4.) Województwo: łódzkie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 42 6377055

1.4.8.) Numer faksu: 426360385

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: kolodz@kuratorium.lodz.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kuratorium.lodz.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Edukacja

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00068208

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-05-28

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00062855/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-06-07 10:00

Po zmianie:
2021-06-09 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-06-07 11:00

Po zmianie:
2021-06-09 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-07-06

Po zmianie:
2021-07-08

2021-05-28 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.