eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. "Welcome NIO".



Ogłoszenie z dnia 2023-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługa zaprojektowania, uruchomienia, promocji oraz pozycjonowania strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim, realizowana w ramach Projektu pn. „Welcome NIO”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000288366

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: W.K. Roentgena 5

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 02-781

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: 22/57 09 466

1.4.8.) Numer faksu: 22/57 09 462

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: dorota.wolosiak@pib-nio.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pib-nio.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - osoba prawna, o której mowa w art. 4 pkt 3 ustawy (podmiot prawa publicznego)

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00064095

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00045375

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data końcowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2023-04-30

Po zmianie:
2023-07-30

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy nr PPI/WTP/2020/1/00135/DEC/01 zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na realizację Projektu pn.: „Welcome NIO”.
Zadanie „Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach”.

2) Wykaz dokumentów, oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą został wskazany w rozdz. XIII SWZ.

Po zmianie:
1) Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach umowy nr PPI/WTP/2020/1/00135/DEC/01 zawartej pomiędzy Narodowym Instytutem Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie – Państwowym Instytutem Badawczym a Narodową Agencją Wymiany Akademickiej na realizację Projektu pn.: „Welcome NIO”.
Zadanie „Stworzenie, zasilenie treścią, promocja i pozycjonowanie strony internetowej NIO-PIB w obcych językach”.

2) Wykaz dokumentów, oświadczeń wymaganych do złożenia wraz z ofertą został wskazany w rozdz. XIII SWZ.

3) Termin wykonania przedmiotu zamówienia:
3.1) przygotowanie projektu graficznego nowej angielskojęzycznej i hiszpańskojęzycznej strony www NIO-PIB, stworzenie oprogramowania strony www - frontend i back oraz zapewnienie usług programistycznych, graficznych oraz wsparcia IT i administracyjnego w ramach integracji nowej strony internetowej z istniejącą stroną internetową NIO-PIB w łącznej liczbie do 150 roboczogodzin będzie wykonane do dnia 30.04.2023 r.
3.2) zapewnienie usług promocji strony internetowej poprzez wyszukiwarki Internet oraz pozycjonowania strony internetowej realizowane, jako zakres zadań w obszarze SEO będzie świadczone przez okres 3 miesięcy liczony od daty podpisania protokołu odbioru strony internetowej NIO-PIB w języku angielskim i hiszpańskim ale nie dłużej niż do dnia 30.07.2023 r.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-30 10:00

Po zmianie:
2023-02-06 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-30 10:30

Po zmianie:
2023-02-06 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-28

Po zmianie:
2023-03-07

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj








Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.