eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dostawa siana część I oraz pasz treściwych część II na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w WarszawieOgłoszenie z dnia 2023-01-23


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa siana część I oraz pasz treściwych część II na 2023 rok do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MIEJSKI OGRÓD ZOOLOGICZNY IM. ANTONINY I JANA ŻABIŃSKICH W WARSZAWIE

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 012878673

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Ratuszowa 1/3

1.4.2.) Miejscowość: Warszawa

1.4.3.) Kod pocztowy: 03-461

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.4.7.) Numer telefonu: + 48 22 619 40 41

1.4.8.) Numer faksu: +48 22 619 58 98

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@zoo.waw.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoo.waw.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Środowisko

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00050394

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00033139

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 1)

Przed zmianą:
ZADANIE Nr 1 – Siano. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 90 000 kg siana do ZOO na pierwsze półrocze 2023 roku z przeciętną częstotliwością 1-3 razy w tygodniu. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 3 000 kg do ok 10 000 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. do SWZ.

Po zmianie:
ZADANIE Nr 1 – Siano. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie 90 000 kg siana do ZOO na pierwsze półrocze 2023 roku z przeciętną częstotliwością 1-3 razy w miesiącu. Orientacyjna wielkość pojedynczej dostawy: od ok. 3 000 kg do ok 10 000 kg. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w Załączniku Nr 1.1. do SWZ.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 09:30

Po zmianie:
2023-01-27 09:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-25 09:45

Po zmianie:
2023-01-27 09:45

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-23

Po zmianie:
2023-02-25

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.