eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łosiów › Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.Ogłoszenie z dnia 2022-01-27


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Usługi druku i dostawy materiałów poligraficznych i promocyjnych na potrzeby Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: OPOLSKI OŚRODEK DORADZTWA ROLNICZEGO ŁOSIÓW

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 004515965

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Główna 1

1.4.2.) Miejscowość: Łosiów

1.4.3.) Kod pocztowy: 49-330

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL523 - Nyski

1.4.7.) Numer telefonu: tel. 77 4437100

1.4.8.) Numer faksu: fax. 77 4125368

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: sekretariat@oodr.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://oodr.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


doradztwo rolnicze

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00037306

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-27

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00029062/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-01-28 15:00

Po zmianie:
2022-02-04 15:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-01-28 17:00

Po zmianie:
2022-02-04 17:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-02-26

Po zmianie:
2022-03-05

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.