eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.plOgłoszenie z dnia 2022-01-25


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie serwisu internetowego www.gospodarka.lubelskie.pl

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Województwo Lubelskie - Lubelskie Centrum Innowacji i Technologii

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 387842118

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Mieczysława Karłowicza 4

1.4.2.) Miejscowość: Lublin

1.4.3.) Kod pocztowy: 20-027

1.4.4.) Województwo: lubelskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL814 - Lubelski

1.4.7.) Numer telefonu: 81 4781355

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: krzysztof.bartosik@lcit.lubelskie.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://lcit.ezamawiajacy.pl/

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka budżetowa

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00033852

2.2.) Data ogłoszenia: 2022-01-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu,

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00028628/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.4. Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu

Przed zmianą:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonywał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej trzy usługi (rozumiane jako trzy odrębne umowy) polegające na wdrożeniu serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS
na licencji Open Source.
oraz
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Kierownika Projektu, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem co najmniej na poziomie PRINCE 2 Foundation lub innym równoważnym pod kątem zarządzania projektami,
- doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma projektami wdrożenia Platformy e-learningowej obejmujących minimum 1000 użytkowników każda w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
- doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma projektami wdrożenia serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS,
lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Programisty, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- staż zawodowy na stanowisku programisty min. 3 letni,
- potwierdzony udział w programowaniu w minimum trzech wdrożeniach serwisów internetowych opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source każde.

Po zmianie:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
Określenie warunków:
Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli Wykonawca wykaże że:
a) wykonywał należycie, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych należycie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie, co najmniej trzy usługi (rozumiane jako trzy odrębne umowy) polegające na wdrożeniu serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS
na licencji Open Source.
oraz
b) dysponuje lub będzie dysponował osobami skierowanymi do realizacji zamówienia publicznego, odpowiedzialnymi za świadczenie usług, posiadającymi kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia, tj.:
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Kierownika Projektu, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- znajomość metodyki zarządzania projektami potwierdzona aktualnym certyfikatem co najmniej na poziomie PRINCE 2 Foundation lub innym równoważnym pod kątem zarządzania projektami,
- doświadczenie w kierowaniu minimum dwoma projektami wdrożenia serwisu internetowego opartego na własnym autorskim systemie CMS,
lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
• osobą, która w zespole projektowym będzie pełniła rolę Programisty, posiadającą:
- wykształcenie wyższe informatyczne,
- staż zawodowy na stanowisku programisty min. 3 letni,
- potwierdzony udział w programowaniu w minimum trzech wdrożeniach serwisów internetowych opartego na własnym autorskim systemie CMS, lub systemie wykorzystującym autorskie wtyczki do CMS na licencji Open Source każde.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2022-01-28 11:00

Po zmianie:
2022-01-31 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2022-01-28 11:30

Po zmianie:
2022-01-31 11:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2022-02-26

Po zmianie:
2022-03-01

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.