eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Leśnica › 1."Adap. ist. ins. grzew. w bud.Szkoły Pods. w Leśnicy wraz z wyk. przyłącza do sieci gaz.; 2.Adap. ist. inst. grzewczej w bud. Centrum Edu. Eko. w Leśnicy wraz z wyk. przył. do sieci gaz."Ogłoszenie z dnia 2021-04-12


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00031158 z dnia 2021-04-12

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
1.„Adap. ist. ins. grzew. w bud.Szkoły Pods. w Leśnicy wraz z wyk. przyłącza do sieci gaz.; 2.Adap. ist. inst. grzewczej w bud. Centrum Edu. Eko. w Leśnicy wraz z wyk. przył. do sieci gaz.”

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Leśnica

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 531413337

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 1 Maja 9

1.4.2.) Miejscowość: Leśnica

1.4.3.) Kod pocztowy: 47-150

1.4.4.) Województwo: opolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 774615281

1.4.8.) Numer faksu: 774615342

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: um@lesnica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.lesnica.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00031158

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-12

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00020826/03

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 03

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Data początkowa okresu obowiązywania

Przed zmianą:
2021-05-04

Po zmianie:
2021-05-11

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-04-13 10:00

Po zmianie:
2021-04-20 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-04-13 11:00

Po zmianie:
2021-04-20 11:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-05-12

Po zmianie:
2021-05-19

2021-04-12 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.