eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Milanówek › Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: "Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku".Ogłoszenie z dnia 2021-03-25


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00022741 z dnia 2021-03-25

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Przebudowa targowiska miejskiego w Milanówku”.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Milanówek

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 013269150

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: Tadeusza Kościuszki 45

1.4.2.) Miejscowość: Milanówek

1.4.3.) Kod pocztowy: 05-822

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL913 - Warszawski zachodni

1.4.7.) Numer telefonu: 22 758 30 61

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@milanowek.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.milanowek.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00022741

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-25

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00015295/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA I ZAMAWIAJĄCY

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

1.6. Rodzaj zamawiającego

Przed zmianą:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - związek jednostek samorządu terytorialnego

Po zmianie:
Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.1.5. Wartość zamówienia

Przed zmianą:

Po zmianie:
1580300,00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:
Przedmiot zamówienia publicznego stanowi przebudowa targowiska miejskiego na terenie miasta Milanówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''.Zakres obejmuje zaprojektowanie targowiska miejskiego, realizację prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi opracowaniami przygotowanymi na podstawie załączonego PFU, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmować będzie wykonanie targowiska miejskiego, zlokalizowanego na terenie działek nr. ew. 132 i 133, obręb 06-03, przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku pełnienie nadzoru autorskiego.

Po zmianie:
Przedmiot zamówienia publicznego stanowi przebudowa targowiska miejskiego na terenie miasta Milanówka w formule ,,zaprojektuj i wybuduj''.Zakres obejmuje zaprojektowanie targowiska miejskiego, realizację prac budowlanych zgodnie z zatwierdzonymi opracowaniami przygotowanymi na podstawie załączonego PFU, wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obejmować będzie wykonanie targowiska miejskiego, zlokalizowanego na terenie działek nr. ew. 132 i 133, obręb 06-03, przy ulicy Piłsudskiego 14 w Milanówku pełnienie nadzoru autorskiego.Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia został określony w programie funkcjonalno -Użytkowym, stanowiącym zał. nr 2 do SWZ, w rozdziale V SWZ i Projektowanych postanowieniach umowy.

2021-03-25 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.