eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Braniewo › Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnejOgłoszenie z dnia 2021-03-23


Powiązane ogłoszenia:
Ogłoszenie nr 2021/BZP 00021848 z dnia 2021-03-23

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Dostawa maszyn w ramach projektu pn. Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW MELIORACYJNYCH

1.2.) Oddział zamawiającego: RZSWZESM

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 000763494

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Przemysłowa 18 A

1.4.2.) Miejscowość: Braniewo

1.4.3.) Kod pocztowy: 14-500

1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: +48 55 243 -24-80

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: spwodne1@wp.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.biowarmia.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - inne państwowe i samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Inna działalność


gospodarka wodna - melioracje

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00021848

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-23

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00018862/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.10. Okres realizacji - dni (Okres realizacji zamówienia/umowy ramowej dla części nr 3)

Przed zmianą:
75

Po zmianie:
116

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2021-03-25 13:30

Po zmianie:
2021-03-30 13:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2021-03-25 14:00

Po zmianie:
2021-03-30 14:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2021-04-23

Po zmianie:
2021-04-28

2021-03-23 Biuletyn Zamówień PublicznychOgłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.