eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zabrze › Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w ZabrzuOgłoszenie z dnia 2023-01-05


Powiązane ogłoszenia:

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych wraz z remontem dachu w budynku maszyny wyciągowej Szybu Kolejowy przy ul. 3 Maja 93 w Zabrzu

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: MUZEUM GÓRNICTWA WĘGLOWEGO W ZABRZU

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 243220420

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: ul. Georgiusa Agricoli 2

1.4.2.) Miejscowość: Zabrze

1.4.3.) Kod pocztowy: 41-800

1.4.4.) Województwo: śląskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL229 - Gliwicki

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: zamowienia@muzuemgornictwa.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgornictwa.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Rekreacja, kultura i religia

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00013760

2.2.) Data ogłoszenia: 2023-01-05

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00499472

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IX - POZOSTAŁE INFORMACJE

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

9.1. Informacje dodatkowe

Przed zmianą:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w
tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 140 dni od dnia zawarcia umowy (zakres podstawowy).
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 10.01.2023r. do godziny 16:00,00.

Po zmianie:
1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz
służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835 ze zm.). Do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu w
tym zakresie stosuje się art. 7 ust. 3 wspomnianej ustawy.
2. Zamówienie należy zrealizować w terminie do 140 dni od dnia zawarcia umowy (zakres podstawowy).
4. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy przetargowej nie później niż do dnia 12.01.2023r. do godziny 16:00,00.

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 16:00

Po zmianie:
2023-01-12 16:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:
2023-01-10 16:15

Po zmianie:
2023-01-12 16:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:
2023-02-08

Po zmianie:
2023-02-10

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.