eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania sygnalizacji świetlnej na terenie Wrocławia/Polska.Ogłoszenie z dnia 2006-03-27

POZYCJA 15839

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE O PLANOWANYCH ZAMÓWIENIACH - usługi Wrocław: Czy niniejsze zamówienie jest objęte zakresem Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA): Nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Zarząd Dróg i Komunikacji Wydział Zamówień Publicznych, do kontaktów: Magdalena Dec, ul. Długa, 53-633 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3559076 w. 263,210, fax 071 3550866, e-mail: uzpnz@zdik.wroc.pl, www.zdik.wroc.pl. 2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje: taki jak w pkt. I.1). 3) Rodzaj zamawiającego: szczebel regionalny / lokalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie i konserwacja oznakowania sygnalizacji świetlnej na terenie Wrocławia/Polska. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 886. 2.3) Kategoria usług: 01 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie obejmuje: -usuwanie awarii sygnalizacji świetlnej, znaków zmiennej treści, przejść aktywnych, systemu monitoringu skrzyżowań i wideo nadzoru; -dostosowywanie pracy sygnalizacji świetlnych do aktualnych potrzeb; -remonty oraz modernizacje istniejących sygnalizacji świetlnych; -prace projektowe w zakresie sygnalizacji świetlnej; Wartość szacunkowa zamówienia -około 10 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.09.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Naprawa, montaż i demontaż iluminacji świątecznej w sezonie zimowym na terenie Wrocławia/Polska. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 50.23.20.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 886. 2.3) Kategoria usług: 01 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zakres zamówienia: -zakup nowych oraz naprawa starych elementów iluminacji, -montaż iluminacji na istniejących słupach oświetleniowych i elewacjach budynków, -eksploatacja i konserwacja elementów iluminacji, -demontaż iluminacji. Wartość szacunkowa zamówienia około 300 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 10.07.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w miejskiej komunikacji tramwajowej we Wrocławiu/Polska. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): 60.11.21.00. 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 712. 2.3) Kategoria usług: 02 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie obejmować będzie realizację odpłatnego świadczenia usług przewozowych własnym taborem na wszystkich stałych liniach tramwajowych we Wrocławiu, wykonywanie przewozów okresowych oraz sporządzanie rozkładów jazdy. Wartość szacunkowa zamówienia około 1 500 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.03.2007. 5) Inne informacje:

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w autobusowej komunikacji miejskiej we Wrocławiu/Polska. 2) Nomenklatura 2.1) Wspólny słownik zamówień (CPV): Oryginalny kod CPV: 60.11.22.00 - Usługi autobusowego transportu publicznego Kod CPV wg słownika 2008: 60.11.20.00 - (1) Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2.2) Inna odpowiednia nomenklatura (CPA/CPC): 712. 2.3) Kategoria usług: 02 3) Rodzaj i wartość dostaw lub usług dla każdej z kategorii usług: Zamówienie obejmować będzie realizację odpłatnego świadczenia usług przewozowych własnym taborem na określonych liniach autobusowych wykonywanie przewozów okresowych oraz sporządzanie rozkładów jazdy. Szacunkowa wartość zamówienia około 75 000 000 PLN. 4) Planowana data rozpoczęcia procedury udzielania zamówienia: 15.11.2006. 5) Inne informacje:

SEKCJA IV: INFORMACJE O CHARAKTERZE ADMINISTRACYJNYM

IV.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez zamawiającego:

SEKCJA VI: INNE INFORMACJE

VI.1) Czy publikacja ogłoszenia jest nieobowiązkowa: Nie. 2) Czy zam. dot. projektu/programu finans. ze środków UE: Nie. 3) Data wysłania ogłoszenia: 21.03.2006.

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.