eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Sukcesywne dostawy odzieży reklamowej z logo Polskiego Radia i jego jednostek

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-28

Warszawa: Sukcesywne dostawy odzieży reklamowej z logo Polskiego Radia i jego jednostek
Numer ogłoszenia: 152804 - 2016; data zamieszczenia: 28.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 155565 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Polskie Radio S.A. Dział Zamówień Publicznych, Al. Niepodległości 77/85, 00-977 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. +48 22 6459384, faks +48 22 6453957.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywne dostawy odzieży reklamowej z logo Polskiego Radia i jego jednostek.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odzieży, tj.: koszulek typu T-shirt oraz koszulek typu Polo wraz w wykonaniem nadruku (logo) zgodnie z wzorami przekazanym przez Zamawiającego. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje udzielenie na odzież wraz z nadrukiem co najmniej 12 miesięcznej gwarancji, zgodnie z warunkami zawartymi w SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, w tym wymogi dotyczące zamawianej odzieży, został zawarty w Załączniku nr 1 do SIWZ oraz - w zakresie szczegółowych warunków realizacji przedmiotu zamówienia - w Załączniku nr 6 do SIWZ (Wzór umowy)..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 18.33.10.00 - Koszulki 18.33.30.00 - Koszulki polo .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: nie dotyczy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24.10.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Pani Halina Zaleńska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą: Pracownia Reklamy AD Halina Zaleńska, ul. Myśliwska 68, 30-718 Kraków, kraj/woj. małopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 125000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 153570,00

  • Oferta z najniższą ceną: 153570,00 / Oferta z najwyższą ceną: 153570,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.