eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na- część I - wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - część II - wymianę wewnętrznej instalacji C.O., doposażenie w instalację C.C.W., budowa przyłącza C.O. do budynku, indywidualnego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunajeckiej 11 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Warszawa: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na: - część I - wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - część II - wymianę wewnętrznej instalacji C.O., doposażenie w instalację C.C.W., budowa przyłącza C.O. do budynku, indywidualnego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunajeckiej 11 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia: 152408 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86631 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6581903, faks 022 6581903.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na: - część I - wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy - część II - wymianę wewnętrznej instalacji C.O., doposażenie w instalację C.C.W., budowa przyłącza C.O. do budynku, indywidualnego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunajeckiej 11 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo- wykonawczej wraz z ich uzgodnieniem, a także w ramach części wykonywanych dokumentacji, opisów przedmiotów zamówienia, kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót, a także specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla budynków, w zakresie: Dunajecka 11 - budynek mieszkalny Kubatura budynku - 2 858,22 m3 Powierzchnia zabudowy - 174,42 m2 Powierzchnia użytkowa - 649,69 m Ilość kondygnacji - V, ilość lokali 21, I klatka - projekt nowego przyłącza instalacji C.O. do budynku; - projekt budowy indywidualnego węzła C.O. wraz z automatyką węzła, z instalacjami sanitarnymi, instalacją elektryczną, automatyką węzła, instalacją sanitarną, robotami budowlanymi; - projekt na doposażenie w wewnętrzną instalację C.C.W. - projekt na wymianę wewnętrznej instalacji C.O. 6.3 Grójecka 93 - budynek mieszkalny (dwie oficyny) wpisany do rejestru Konserwatora Zabytków Kubatura budynku A - 2 350,00 m Powierzchnia zabudowy - 156,60 m2 Powierzchnia użytkowa - 526,18 m Kubatura budynku B - 2 350,00 m3 Powierzchnia zabudowy - 153,00 m2 Powierzchnia użytkowa - 527,59 m Ilość kondygnacji - IV, ilość lokali 12, kl. II - projekt wymiany instalacji centralnego ogrzewania wraz z modernizacją węzła - projekt wymiany instalacji wodno-kanalizacyjnej wraz z montażem wodomierzy.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.25.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 71.22.00.00 - Usługi projektowania architektonicznego 71.22.10.00 - Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej na: - część I - wymianę wewnętrznej instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz wewnętrznej instalacji C.O. w budynku mieszkalnym przy ul. Grójeckiej 93 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 9471,00

  • Oferta z najniższą ceną: 9471,00 / Oferta z najwyższą ceną: 22632,00

  • Waluta: PLN .


Część NR: 2   

Nazwa: - część II - wymianę wewnętrznej instalacji C.O., doposażenie w instalację C.C.W., budowa przyłącza C.O. do budynku, indywidualnego węzła cieplnego w budynku mieszkalnym przy ul. Dunajeckiej 11 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PRECYZJA Paweł Jabłonowski, Rembielińska 20/166, 03-352 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 80000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 35916,00

  • Oferta z najniższą ceną: 35916,00 / Oferta z najwyższą ceną: 44800,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.