eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Remont chodników przy ul. Grójeckiej 112-114 i ul. Skarżyńskiego 9 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-24

Warszawa: Remont chodników przy ul. Grójeckiej 112-114 i ul. Skarżyńskiego 9 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.
Numer ogłoszenia: 152400 - 2016; data zamieszczenia: 24.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 80855 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, ul. Białobrzeska 11, 02-379 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6581903, faks 022 6581903.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont chodników przy ul. Grójeckiej 112-114 i ul. Skarżyńskiego 9 na terenie Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu chodników, polegający na wymianie starej nawierzchni z płyt chodnikowych, nawierzchni asfaltowej na kostkę Bauma podłoża o łącznej pow. ca 857,90 m2 usytuowanych na terenie Dzielnicy Ochota przy ulicy Grójeckiej 112-114, Skarżyńskiego 9. W zakres robót remontowych chodników wchodzi: rozebranie nawierzchni z płytek chodnikowych, nawierzchni asfaltowej, krawężników i obrzeży korytowanie oraz podbudowy pod nawierzchnię z kostki Bauma, wykonanie podbudów i podsypek pod kostkę Bauma, ułożenie krawężników oraz obrzeży, ułożenie nawierzchni z kostki Bauma gr. 6 i 8 cm, wywóz materiałów z rozbiórki, pozostałe roboty towarzyszące oraz roboty porządkowe po zakończeniu robót budowlanych.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40 - Roboty drogowe .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15.07.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 114326,10 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 79276,71

  • Oferta z najniższą ceną: 79276,71 / Oferta z najwyższą ceną: 112430,90

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.