eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Karlino › Roboty budowlane - Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - cześć 2

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-15

Karlino: Roboty budowlane - Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - cześć 2
Numer ogłoszenia: 151798 - 2016; data zamieszczenia: 15.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 166055 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, ul. Szymanowksiego 17, 78-230 Karlino, woj. zachodniopomorskie, tel. 094 3117247, faks 094 3117116.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Związek komunalny.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - Budynek Przedszkola Gminnego w Sianowie - cześć 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie instalacji c.o. i instalacji kolektorów słonecznych w budynku Przedszkola Gminnego w Sianowie, ul. Słowackiego 3, na działce nr 678, woj. zachodniopomorskie, w szczególności: 1) Demontaż istniejącej instalacji c.o.; 2) Montaż grzejników i armatury grzejnikowej; 3) Rozprowadzenie przewodów; 4) Podłączenie grzejników; 5) Płukanie i próba ciśnieniowa instalacji c.o; 6) Wykonanie izolacji rurociągów; 7) Uruchomienie i regulacja pracy instalacji c.o.; 8) Montaż kolektorów słonecznych na konstrukcji wsporczej na dachu budynku; 9) Montaż i układania izolowanych rur i armatury instalacyjnej; 10) Wpięcie projektowanej instalacji do instalacji do instalacji istniejącej; 11) Wykonanie prób ciśnieniowych na szczelność instalacji, oraz sprawdzających prawidłowe działanie; 12) Zabezpieczenie miejsc przebić i przejść rur w przegrodach wewnętrznych i zewnętrznych budynku, obróbka blacharska rur na dachu, przywrócenie do stany pierwotnego uszkodzonych przegród; 13) Uruchomienie układu i regulacja; 14) Dostawa pokrowca na kolektor słoneczny służącego w okresach braku odbioru wody użytkowej.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00 - Roboty budowlane 45.45.30.00 - Roboty remontowe i renowacyjne 45.33.11.00 - Instalowanie centralnego ogrzewania 09.33.11.00 - Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 45.33.00.00 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich 632/2014/Wn16/OA-xn-04/D, współfinansowanego w ramach Funduszy EOG 2009-2014, Program Operacyjny PL04 Oszczędzanie Energii I Promowanie Odnawialnych Źródeł Energii.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • P.U.H. EKOSUN Paweł Czupajło, ul. Bohaterów Warszawy 4, 75-211 Koszalin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 187845,53 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 137900,00

  • Oferta z najniższą ceną: 137900,00 / Oferta z najwyższą ceną: 137900,00

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.