eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Sokołowsko › Przedmiotem zamówienia jest usługa prania i dezynfekcji bielizny, pościeli, materacy, odzieży itp. Zamawiającego, wraz z odbiorem i dowozem transportem Wykonawcy i na jego koszt w placówkach należących do Zamawiającego

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-07

Sokołowsko: Przedmiotem zamówienia jest usługa prania i dezynfekcji bielizny, pościeli, materacy, odzieży itp. Zamawiającego, wraz z odbiorem i dowozem transportem Wykonawcy i na jego koszt w placówkach należących do Zamawiającego
Numer ogłoszenia: 151044 - 2016; data zamieszczenia: 07.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 158103 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie, tel. 74 8458240, faks 74 8458237.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest usługa prania i dezynfekcji bielizny, pościeli, materacy, odzieży itp. Zamawiającego, wraz z odbiorem i dowozem transportem Wykonawcy i na jego koszt w placówkach należących do Zamawiającego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa prania i dezynfekcji bielizny, pościeli, materacy, odzieży itp. Zamawiającego, wraz z odbiorem i dowozem transportem Wykonawcy i na jego koszt w placówkach należących do Zamawiającego.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98.31.00.00 - Usługi prania i czyszczenia na sucho 98.31.10.00 - Usługi odbierania prania 98.31.20.00 - Usługi czyszczenia wyrobów włókienniczych .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Prádelna Fišer, s.r.o., Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 - Karlín, Česká republika, Molákova 576/11, Praha 8 - Karlín, kraj/woj. Czechy.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 234003,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 347591,40

  • Oferta z najniższą ceną: 347591,40 / Oferta z najwyższą ceną: 347591,40

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.