eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Dębica › Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2016/2017

To jest wynik przetargu. Zobacz także treść przetargu, którego dotyczy to ogłoszenieOgłoszenie z dnia 2016-10-07

Dębica: Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2016/2017
Numer ogłoszenia: 151042 - 2016; data zamieszczenia: 07.10.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 160991 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Dębicy, ul. Ratuszowa 2, 39-200 Dębica, woj. podkarpackie, tel. 014 6838100, faks 014 6838161.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie świetlnej dekoracji świątecznej Rynku w Dębicy wraz z fontannami, przyległymi uliczkami oraz rondami na lata 2016/2017.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa polegająca na: 1) Dostawie i montażu dekoracji świetlnej wraz z podłączeniem do punktów zasilania w roku 2016; 2) Obsługa serwisowa dekoracji świątecznej przez cały czas trwania umowy i ponoszenie kosztów z tym związanych w latach 2016/2017; 3) Demontaż dekoracji świątecznej w roku 2017 - dekoracja pozostaje własnością Wykonawcy; 4) Proponowana dekoracja użyta do oświetlenia świątecznego miasta powinna spełniać następujące oczekiwania Zamawiającego: a) poprawić wizerunek miasta poprzez upiększenie miejsc centralnych nadając im estetyczny wygląd, b) zawierać prawidłowe rozwiązania pod względem bezpieczeństwa, c) uwzględnić zastosowanie energooszczędnych produktów, d) łączna ilość punktów świetlnych nie powinna być mniejsza niż 80 000 pkt.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31.52.72.00 - Oświetlenie zewnętrzne 45.45.10.00 - Dekorowanie 45.31.61.00 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego .

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12.09.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 195121,95 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 144894,00

  • Oferta z najniższą ceną: 87207,00 / Oferta z najwyższą ceną: 196369,50

  • Waluta: PLN .


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.